19MJP Series
19 inch Jack Panels Miniature Connectors

19MJP Series : 19 inch Jack Panels Miniature Connectors
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.
  Snap-in Assemblies
  Numbered Circuits
  Off-the-Shelf Sizes
  Rugged 1/8" (3.1 mm) Thick Panels

19" Plain Panel Jacks      19" Jack Panels with Switch Cutout
No. of Rows Panel Height Max. No.
of Jacks
1 88.9 mm (3.5") 30
2 88.9 mm (3.5") 30
3 133.3 mm (5.25") 90
4 177.8 mm(7") 120
    
No. of Rows Panel Height Switch Size Max. No.
of Jacks
1 133.3 mm (5.25") 76.2 mm (3") 20
2 133.3 mm (5.25") 76.2 mm (3") 40
2 177.8 mm (7") 127 mm (5") 40
3 177.8 mm(7") 127 mm (5") 60
4 177.8 mm(7") 127 mm (5") 80


19" Jack Panels with Switch and Meter Cutouts
No. of Rows Panel Height Switch Size Max. No.
of Jacks
1 133.35 mm (5.25") 76.2 mm (3") 10
2 133.35 mm (5.25") 76.2 mm (3") 20
3 177.8 mm(7") 127 mm (5") 30
4 177.8 mm(7") 127 mm (5") 40

Switches and Meters
Sold Separately


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 19MJP1-10-K    1,580.00 Kč   19" Jack Panel with 10 Type K Jacks
 19MJP1-12-K    1,630.00 Kč   19" Jack Panel with 12 Type K Jacks
 19MJP1-18-J    2,050.00 Kč   19" Jack Panel with 18 Type J Jacks
 19MJP1-20-J    2,190.00 Kč   19" Jack Panel with 20 Type J Jacks
 19MJP1-30-T    2,750.00 Kč   19" Jack Panel with 30 Type T Jacks
 19MJP2-32-T    3,030.00 Kč   19" Jack Panel with 32 Type T Jacks
 19MJP1-10-J-OSW    1,930.00 Kč   Sub Mini Panel, 10 Type J Jacks, with Switch Cutout
 MPJ-CAP-6    110.00 Kč   Dust Caps (package of 6)
 MPJ-CAP-12    170.00 Kč   Dust Caps (package of 12)
 MPJ-CAP-18    240.00 Kč   Dust Caps (package of 18)
 MPJ-CAP-24    300.00 Kč   Dust Caps (package of 24)
 MPJ-CAP-50    500.00 Kč   Dust Caps (package of 50)
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: The switch and meter cutouts are not available in the panels containing 12,18 or 32 connectors.

(1) (2) (3) (4) (5)
19MJP - -
Popis voleb
(1) Rows of Connectors
  Vyberte 1 pro 1 Row, 2 pro 2 Rows, 3 pro 3 Rows, 4 pro 4 Rows
(2) Total Number of Jacks
  Vyberte 10 pro 10 Jacks, 12 pro 12 Jacks, 18 pro 18 Jacks, 20 pro 20 Jacks, 30 pro 30 Jacks, 32 pro 32 Jacks, 40 pro 40 Jacks
(3) Connector Type
  Vyberte J pro J Type, K pro K Type, T pro T Type, E pro E Type, R pro R Type, S pro S Type, G pro G Type, C pro C Type, D pro D Type, U pro U Type
(4) Optional Panel Switch Cutout (not available in the panels containing 12 18 or 32 connectors)
  Vyberte prázdné pole pro No Panel Switch Cutout, -OSW pro Panel Switch Cutout
(5) Optional Meter Cutout (not available in the panels containing 12 18 or 32 connectors)
  Vyberte prázdné pole pro No Meter Cutout, -MTR pro Meter Cutout
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ovìøte si správnost èísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF