19SJP Series
19 inch Anodized Jack Panels for Standard Connectors

19SJP Series : 19 inch Anodized Jack Panels for Standard Connectors
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.
  Rugged Annodized 19 Inch Jack Panels
  Models Available with Integrated Swiches and Meters
  Panels with 10 to 40 Jacks
  Available for J, K, T, E, R, S, U or N Calibrations
  For types G, C or D, Consult Sales for pricing information.

OMEGA's 19SJP series are standard size thermocouple jacks mounted in 19 inch rack mount panels. The panels are made of clear anodized aluminum. They are available with 10 to 40 jacks with optional cutouts for selector switches and meters.

19" Plain Panel Jacks

No. of
Rows

Panel Height

Max. No.
of Jacks

1

88.9 mm (31/2")

22

2

133.3 mm (51/4")

44

3

177.8 mm (7")

66

4

222.25 mm (83/4")

88

19" Jack Panels with Switch Cutout
No. of
Rows
Panel Height Switch Size Max. No.
of Jacks
1 133.3 mm (51/4") 76.2 mm (3") 15
2 133.3 mm (51/4") 76.2 mm (3") 30
2 177.8 mm (7") 127 mm (5") 30
3 177.8 mm (7") 127 mm (5") 45
4 222.25 mm (83/4") 127 mm (5") 60


Model No. Total No.
of Jacks
Switch
Cutout
Meter
Cutout
19SJP1-10-(*) 10 ---- ----
19SJP1-20-(*) 20 ---- ----
19SJP2-20-(*) 20 ---- ----
19SJP2-28-(*) 28 ---- ----
19SJP2-30-(*) 30 ---- ----
19SJP3-30-(*) 30 ---- ----
19SJP4-40-(*) 40 ---- ----
19SJP1-10-(*)-OSW 10 3" ----
19SJP3-30-(*)-OSW 30 5" ----
19SJP4-40-(*)-OSW 40 5" ----
19SJP1-10-(*)-OSW-MTR 10 3" Y
19SJP3-30-(*)-OSW-MTR 30 5" Y
19SJP4-40-(*)-OSW-MTR 40 5" Y
*Insert Calibration Code
J, K, T, E, R, S, U or N calibrations
Switches and Meters
Sold Separately19" Jack Panels with Switch and Meter Cutouts
No. of
Rows
Panel Height (mm/in) Switch
Size (mm/in)
Max.No.
of Jacks
1 133.35 (51/4") 76.2 (3") 10
2 133.35 (51/4") 76.2 (3") 20
2 177.8 (7") 127 (5") 20
3 222.25 (83/4") 127 (5") 40
4 222.25 (83/4") 127 (5") 40


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 19SJP1-10-J    2,250.00 Kč   Jack Panel with 10 J Type Jacks(1 row of connectors)
 19SJP1-10-K    2,250.00 Kč   Jack Panel with 10 K Type Jacks(1 row of connectors)
 19SJP1-20-K    3,390.00 Kč   Jack Panel with 20 K Type Jacks(1 row of connectors)
 19SJP2-20-K    3,550.00 Kč   Jack Panel with 20 K Type Jacks(2 rows of connectors)
 19SJP2-30-T    4,590.00 Kč   Jack Panel with 30 T Type Jacks(2 rows of connectors)
 19SJP1-10-J-OSW    2,570.00 Kč   Jack Panel with 10 J Type Jacks and Switch Cutout(1 row of connectors)
 SPJ-CAP-12    200.00 Kč   Dust Caps (package of 12)
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)

(1) (2) (3) (4) (5)
19SJP - -
Popis voleb
(1) Rows of Connectors
  Vyberte 1 pro 1 Row, 2 pro 2 Rows, 3 pro 3 Rows, 4 pro 4 Rows
(2) Total Number of Jacks
  Vyberte 10 pro 10 Jacks, 12 pro 12 Jacks, 18 pro 18 Jacks, 20 pro 20 Jacks, 30 pro 30 Jacks, 32 pro 32 Jacks, 40 pro 40 Jacks
(3) Connector Type
  Vyberte J pro J Type, K pro K Type, T pro T Type, E pro E Type, R pro R Type, S pro S Type, G pro G Type, C pro C Type, D pro D Type, U pro U Type
(4) Optional Panel Switch Cutout
  Vyberte prázdné pole pro No Panel Switch Cutout, -OSW pro Panel Switch Cutout
(5) Optional Meter Cutout
  Vyberte prázdné pole pro No Meter Cutout, -MTR pro Meter Cutout
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ovìøte si správnost èísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF