88000 Series
Unique Roundface Surface Probes

88000 Series : Unique Roundface Surface Probes
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.

5,360.00  Kč *
     88011K

  K and E Type Calibrations
  Ideal for measuring the surface temperature of plates, walls, molds, dies and other stationary surfaces.
  Sturdy Round Face Sensing Head
  To Maximum Temperature of 480°C (900°F).

Model 88001(*)
Standard probe for stationary surfacemeasurements. Suited to molds, plates, walls, glassware, etc. 480°C (900°F) max. surface temperature.

Model 88002(*)
Ideal for measuring the surface temperature of plates, walls, molds, dies and other stationary surfaces. The thermocouple is protected by two PFA guards. 250°C (480°F). max. surface temperature.
Probe is not designed for long-term exposure to high temperatures.

Model 88003(*)
For surface measurements of materials such as stone, iron and steel. The element is protected by metal side guards. 480°C (900°F). max. surface temperature.

Model 88011(*)
Designed to measure the surface of pipes with a 13/16" diameter, with a max. surface temperature of 250°C (480°F). Probe is not designed for long-term exposure to high temperature.

Model 88012(*)
Ideal for measurements of small surfaces. The probe has a 1/4" surface diameter, with a 480°C (900°F) max. surface temperature.

Model 88101(*)
For measuring stationary surface temperatures, with a right-angle head for hard-to-reach inside surfaces. 480°C (900°F). max. surface temperature.

Model 88102(*)
Right-angle, pencil-type surface probe, best suited to stationary surfaces. Sensing element is perpendicular to the handle 250°C (480°F) max. surface temperature.

Model 88103(*)
A narrow head, allowing the probe to fit through narrow openings. 480°C (900°F). max. surface temperature.

Model 88105(*)
Similar to the 88102, with the sensing element running parallel to the handle. 250°C (480°F) max. surface temperature.

* Specify Calibration:
K: CHOMEGA®-ALOMEGA®
E: CHROMEGA®-Constantan


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 88101K    4,160.00 Kč   K Type, Right-angle head for hard-to-reach inside surfaces. 480°C (900°F). max. surface
 88101E    4,160.00 Kč   E Type, Right-angle head for hard-to-reach inside surfaces. 480°C (900°F). max. surface
 88003K    4,320.00 Kč   K Type, Straight head, 480°C (900°F). max. surface
 88003E    4,320.00 Kč   E Type, Straight head, 480°C (900°F). max. surface
 88002K    4,160.00 Kč   K Type, Straight head, Low temperature 250°C (480°F). max. surface
 88002E    4,160.00 Kč   E Type, Straight head, Low temperature 250°C (480°F). max. surface
 88001E    3,970.00 Kč   E Type, Straight head, Standard probe, 480°C (900°F). max. surface
 88001K    3,970.00 Kč   K Type, Straight head, Standard probe, 480°C(900°F). max. surface
 88011K    5,360.00 Kč   K type, Curved head measures pipe diameters of 1 3/16 inch, 250°C (480°F).
 88011E    5,360.00 Kč   E type, Curved head measures pipe diameters of 1 3/16 inch, 250°C (480°F).
 88001E-RE    860.00 Kč   Replacement Element
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: Replaceable Element supplied free, for additional elements order the partnumber-RE. For example: 88001E-RE
 Pøíklad objednávky: (1) 88012K Ideal for measurements of small surfaces. The probe has a 1/4 inch surface diameter, with a 480°C (900°F) max. surface temperature. = 3,970.00 Kč

(1) (2) (3)
88
Popis voleb
(1) Codes
  Vyberte 001 pro Code 001, 002 pro Code 002, 003 pro Code 003, 011 pro Code 011, 012 pro Code 012, 101 pro Code 101, 102 pro Code 102, 103 pro Code 103, 105 pro Code 105
(2) Calibration
  Vyberte K pro CHOMEGA®-ALOMEGA®, E pro CHROMEGA®-Constantan
(3) Replacement Element
  Vyberte prázdné pole pro None, -RE pro Replacement Element
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ovìøte si správnost èísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF