SÚrie 88310
KrßtkÚ penetraŔnÝ sondy s hypodermickřm koncem

SÚrie 88310 : KrßtkÚ penetraŔnÝ sondy s hypodermickřm koncem
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

1,800.00  Kč *
     88310E

  TermoŔlßnky typu K nebo E
  RukojeŁ jako u sond sÚrie 88000
  Kroucenß p°ÝvodnÝ Ü˛¨ra s miniaturnÝm konektorem

SÚrie 88310 p°edstavuje krßtkÚ penetraŔnÝ sondy s hypodermickřm koncem, kterÚ majÝ standardnÝ rukojeŁ jako sondy pro povrchovß mý°enÝ sÚrie 88000. Jsou urŔeny pro vpichovacÝ mý°enÝ materißl¨ jako je guma apod. MajÝ uzemnýnř konec, p°ÝvodnÝ kabel je kroucenß Ü˛¨ra dÚlky 300 m rozta×itelnß a× na 1,5 m. RukojeŁ mß teplotnÝ odolnost do 162 ░C.

KompletnÝ informace o nabÝzenřch provedenÝch naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 88310K    1,800.00 Kč   krßtkß penetraŔnÝ sonda, typ K
 88310E    1,800.00 Kč   krßtkß penetraŔnÝ sonda, typ E
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 P°Ýklad objednßvky: (1) 88310K krßtkß penetraŔnÝ sonda, typ K = 1,800.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF