8M Series
Non-Reversible OMEGALABEL® Temperature Monitors

8M Series : Non-Reversible OMEGALABEL® Temperature Monitors
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.
  Sold in Packs of 10 and 30
  Many Ranges Available

Eight temperature ratings on each label:
8MA - 10°F between each rating
8MB - 25°F between each rating

1 5/8 x 3/8" Actual Size
1/64 x 1/8" Indicating Window

Pricing for several popular models is shown in the ordering table below. Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 8MA-100/38    930.00 Kč   Eight Temperature Rating (100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 °F), package of 10
 8MA-140/60-30    2,750.00 Kč   Eight Temperature Rating (140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210°F), package of 30
 8MA-180/82    930.00 Kč   Eight Temperature Rating (180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250°F), package of 10
 8MA-230/110-30    2,750.00 Kč   Eight Temperature Rating (230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300°F), package of 30
 8MB-100/38    930.00 Kč   Eight Temperature Rating (100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275°F), package of 10
 8MB-100/38-30    2,750.00 Kč   Eight Temperature Rating (100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275°F), package of 30
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: To order package of 30, add suffix “-30” to Model No.
 Pøíklad objednávky: (1) 8MA-180/82-30 Eight Temperature Rating (180 to 250°F), package of 30 = 2,750.00 Kč

(1) (2)
8MA-
Popis voleb
(1) Temperature Range
  Vyberte 100/38 pro 100/110/120/130/140/150/160/170°F, 140/60 pro 140/150/160/170/18-/190/200/210°F, 180/82 pro 180/190/200/210/220/230/240/250°F, 230/110 pro 230/240/250/260/270/280/290/300°F
(2) Package Quantity
  Vyberte prázdné pole pro Package of 10, -30 pro Package of 30
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ovìøte si správnost èísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF