ACC103
LaboratornÝ snÝmaŔ vibracÝ

ACC103 : LaboratornÝ snÝmaŔ vibracÝ
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

11,820.00  Kč *
     ACC103

  ideßlnÝ pro laboratornÝ pou×itÝ
  Rozsah a× do ▒500 g
  Rychlß provozuschopnost (po zapnutÝ 1s )

LaboratornÝ snÝmaŔ vibracÝ model ACC103 slou×Ý p°edevÜÝm k provßdýnÝ laboratornÝch test¨. SvÚ uplatnýnÝ nalezne p°edevÜÝm tam, kde je rozhodujÝcÝ nÝzkß hmotnost mý°idla. S vřstupem 10 mV/g je schopen mý°it vibrace a× do ▒500 g.

KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".

UPOZORN╠N═: Tento produkt nelze momentßlný dodat mimo ˙zemÝ USA!


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 ACC103    11,820.00 Kč   SnÝmaŔ vibracÝ
 ACC-CB2-10    6,430.00 Kč   KoaxißlnÝ kabel 3m (10-32/BNCM)
 MAGNET2    1,930.00 Kč   Magnetickß montß×nÝ podlo×ka
 ACC-PS1   Kontaktujte prodejce  Bateriovř napßjecÝ zdroj (BNCF konektor)
 ACC-PS2    17,010.00 Kč   Bateriovř napßjecÝ zdroj/zesilovaŔ (BNCF konektor)
 ACC-PS3    16,860.00 Kč   St napßjecÝ zdroj (BNCF konektor)
 ACC-CB4-15    2,080.00 Kč   KoaxißlnÝ kabel 4,5 m (BNCM/BNCM)
 ACC-CB5-2    1,120.00 Kč   KoaxißlnÝ kabel 0,6 m (BNCM/banßnky)
 ACC-CB6    580.00 Kč   KoaxißlnÝ kabel 17 cm (BNCM/piny)
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 P°Ýklad objednßvky: (1) ACC103 SnÝmaŔ vibracÝ, , (1) ACC-CB5-2 KoaxißlnÝ kabel = 12,940.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF