ACC797
Low Profile Premium Grade Accelerometer - OMEGAROMETER Series

ACC797 : Low Profile Premium Grade Accelerometer -  OMEGAROMETER Series
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.UPOZORNÌNÍ: Tento produkt nelze momentálnì dodat mimo území USA!


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 ACC797    10,240.00 Kč   akcelerometr
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF