BB-5
KalibraŔnÝ zdroj pro optickÚ kabely

BB-5 : KalibraŔnÝ zdroj pro optickÚ kabely
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

41,580.00  Kč *
     BB-5

  levnř model BB-2A
  p°enosnÚ modely
  referenŔnÝ zdroj pro pyrometry model BB-2A
  u BB-2A je vestavýnř analogovř regulßtor p°Ýkonu s p°ÝmoukazujÝcÝm bimetalickřm teplomýrem
  u modelu BB-2A je velkß zamý°ovacÝ plocha
  u modelu BB-5 je teplota regulovßna na stßlÚ hodnotý
  adaptÚry pro r¨znÚ velikosti sondy jsou souŔßstÝ dodßvky

Model BB-2A
je to ekonomickÚ ŔernÚ týleso ve stolnÝm provedenÝ s dlouhodobou stabilitou a opakovatelnostÝ

Model BB-5
p°esnř zdroj referenŔnÝ hodnoty teploty pro optickÚ kabely


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 BB-2A    33,240.00 Kč   RadiaŔnÝ referenŔnÝ zdroj teploty 100 a× 400░C
 BB-5    41,580.00 Kč   KalibraŔnÝ Zdroj pevnÚ teplotnÝ hodnoty 150░C pro systÚmy s optickřmi vlßkny
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: Celkovř technickř popis vřrobk¨ naleznete v odkazu na spodnÝm okraji tÚto strßnky.
 P°Ýklad objednßvky: (1) BB-5 KalibraŔnÝ Zdroj pevnÚ teplotnÝ hodnoty 150░C pro systÚmy s optickřmi vlßkny = 41,580.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF