BB701
╚ernÚ týleso pro nÝzkÚ teploty -18░C a× 149░C

BB701 : ╚ernÚ týleso pro nÝzkÚ teploty -18░C a× 149░C
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

99,230.00  Kč *
     BB701

  Model BB701 kalibruje v rozsahu -18 a× 150 ░C
  RobustnÝ p°enosnÚ provedenÝ
  Kalibruje infrasnÝmaŔe rychle a s vysokou p°esnostÝ
  Vestavýnř digitßlnÝ PID regulßtor s odeŔtem teploty
  Dodßvßno s t°Ýbodovřm NIST kalibraŔnÝm certifikßtem
  Komunikace RS-232

BB701 KalibraŔnÝ ŔernÚ týleso je vysoce vřkonnř, robustnÝ a p°enosnř kalibrßtor pro infraŔervenÚ pyrometry. Horkř/studenř model BB701 mß rozsah od -18 do 150 ░C. Zp¨sobilost opakovaný poskytovat nastavenÝ na nÝzkÚ teploty, umoײuje u×ivateli kalibrovat výtÜinu infraŔervenřch pyrometr¨ rychle a p°esný ani× by se musela p°ipravovat ledovß lßze˛. Mß komunikaŔnÝ rozhranÝ RS-232 pro °ÝzenÝ ×ßdanřch teplot poŔÝtaŔem p°i automatizovanÚm testovßnÝ. Poskytuje se takÚ NIST kalibraŔnÝ certifikßt.

KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 BB701-230VAC    99,230.00 Kč   ŔernÚ týleso, 230 V, rozsah -18 a× 150 ░C
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: Modely s napßjenÝm 230 Vst majÝ certifikßt CE.
 P°Ýklad objednßvky: (1) BB701 ŔernÚ týleso, 230 V, rozsah -18 a× 150 ░C, dodßvßno s manußlem a certifikßtem NIST = 99,230.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF