BB702
╚ernÚ týleso pro teploty od okolnÝch +10░C a× do 215░C

BB702 : ╚ernÚ týleso pro teploty od okolnÝch +10░C a× do 215░C
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

66,150.00  Kč *
     BB702

  Model BB702 kalibruje v rozsahu 32 a× 215 ░C
  RobustnÝ p°enosnÚ provedenÝ
  Kalibruje infrasnÝmaŔe rychle a s vysokou p°esnostÝ
  Vestavýnř digitßlnÝ PID regulßtor s odeŔtem teploty
  Dodßvßno s t°Ýbodovřm NIST kalibraŔnÝm certifikßtem
  Komunikace RS-232
  Modely s certifikßtem CE
  Vestavýnř vřstup referenŔnÝ sondy

╚ernÚ týleso BB702 je velmi vřkonnř, p°esnř a robustnÝ kalibrßtor pro nastavovßnÝ a kontrolu infraŔervenřch teplotnÝch snÝmaŔ¨ a p°Ýstroj¨. Je vybaven regulßtorem °ady CN77000 s komunikacÝ RS-232 a tudÝ× kalibrßtor lze p°Ýmo ovlßdat z poŔÝtaŔe.

KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 BB702-230VAC    66,150.00 Kč   ŔernÚ týleso, 230 V, rozsah 32 a× 215 ░C
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: Modely s napßjenÝm 230 Vst majÝ certifikßt CE.
 P°Ýklad objednßvky: (1) BB702 ŔernÚ týleso, 230 V, rozsah 32 a× 215 ░C s manußlem a certifikßtem NIST = 66,150.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF