BUA Series
Non-Reversible OMEGALABEL® Temperature Monitors

BUA Series : Non-Reversible OMEGALABEL® Temperature Monitors
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.

“Button” Series
Four temperature ratings on each label Temperatures are read clockwise starting at the “V” mark

1/4" Outside Diameter
3/64" Indicating Window

Pricing for several popular models is shown in the ordering table below. Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 BUA2-120/49    680.00 Kč   Button Series Label 49, 54, 60, 66°C (120, 130, 140, 150°F), package of 10
 BUA2-120/49-30    1,830.00 Kč   Button Series Label 49, 54, 60, 66°C (120, 130, 140, 150°F), package of 30
 BUA2-140/60    680.00 Kč   Button Series Label 60, 66, 71,77°C (140, 150, 160, 170°F), package of 10
 BUA2-140/60-30    1,830.00 Kč   Button Series Label 60, 66, 71,77°C (140, 150, 160, 170°F), package of 30
 BUA-140/60-30   Kontaktujte prodejce  Button Series Label 60, 66, 71,77°C (140, 150, 160, 170°F), package of 30
 BU-160/71   Kontaktujte prodejce  Button Series Label (160, 170, 180, 190°F), package of 10
 BUA2-175/79    680.00 Kč   Button Series Label 79, 93,107, 121°C (175, 200, 225, 250°F), package of 10
 BUA2-175/79-30    1,830.00 Kč   Button Series Label 79, 93,107, 121°C (175, 200, 225, 250°F), package of 30
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: To order package of 30, add suffix “-30” to Model No.
 Pøíklad objednávky: (1) BUA-120/49-30 Button Series Label 49, 54, 60, 66°C (120, 130, 140, 150°F), package of 30 = 2,270.00 Kč

(1) (2)
BUA2-
Popis voleb
(1) Temperature Range
  Vyberte 120/49 pro 120/130/140/150°F, 140/60 pro 140/150/160/170°F, 180/82 pro 180/190/200/210°F, 175/79 pro 175/200/225/250°F
(2) Package Quantity
  Vyberte prázdné pole pro Standard Unit, -30 pro Package of 30
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ovìøte si správnost èísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF