Hard and Soft-Sided, Leather and Vinyl Sleeve Varieties
Protective Carrying Cases

Hard and Soft-Sided, Leather and Vinyl Sleeve Varieties : Protective Carrying Cases
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.

370.00  Kč *
     SC-HHLM3

  Hard and Soft Carrying Cases for Instrument Protection
  Light and Small Carrying Cases
  Belt Loop Cases
  Holster Type Cases
  Rugged Carrying Cases with Foam Inserts

Omega's line of carrying cases offers all styles for any of your needs. Aluminum, rugged hard plastic, rugged cases with foam, soft leather with belt loop, holster style, sholder strap, belt clip and many others. These small cases are ideal for handheld instrument protection.


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 130001    6,270.00 Kč   13 x 18 x 6 Zero aluminum case with combo lock
 RCC-1000    1,230.00 Kč   12.5 x 9 x 4.5 Rugged carrying case with foam insert
 RCC-1100    2,610.00 Kč   17 x 12 x 5.5 Rugged carrying case with foam insert
 SC-300A    390.00 Kč   4 x 5 x 3.25 Soft case with belt loop
 SC-530   Kontaktujte prodejce  8 x 4.5 x 1.75 Soft case with belt loop and shoulder strap
 SC-560    460.00 Kč   7 x 2 x 1.5 Gun-style holster case with belt loop
 SC-600    1,350.00 Kč   9 x 6.5 x 1.25 Soft case with belt loop
 SC-83    980.00 Kč   5.25 x 2.25 x 1 Soft case with belt loop
 SC-HHLM3    370.00 Kč   6 x 2 x 3/4 Soft case
 SC-HHM20    460.00 Kč   9 x 4 x 1.75 Soft case with belt loop
 SC546    310.00 Kč   6.5 x 2 x 1 Soft case
 SC67    310.00 Kč   5 x 2 x 1 Soft case
 SC74    310.00 Kč   5.5 x 2 x 1 Soft case
 SC-450L    550.00 Kč   9.25 x 3.25 x 1.75 Soft case with belt loop and hook
 SC-800    590.00 Kč   7 x 3.5 x 2.25 Soft case with belt loop
 SC-HH11A    490.00 Kč   9 x 2.5 x 1.5 Soft case with belt loop and mounting magnet
 SC-HH500    590.00 Kč   8 x 2 x 3.5 Soft case with belt loop
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Pøíklad objednávky: (1) 130001 zero aluminum case with combo lock = 6,270.00 Kč

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF