CDCE-90 SÚrie
VodivostnÝ elektrody

CDCE-90 SÚrie : VodivostnÝ elektrody
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

10,710.00  Kč *
     CDCE-90-001

  kompatibilnÝ s CDCN-90A, CDCN-91, CDTX-90 a CDCN-5800
  upev˛ovacÝ materißl - polypropylÚn
  elektrody: 316 nerezovß ocel

Elektrody pro mý°enÝ vodivosti pro modely sÚrie CDCN-90A a CDCN-5800

CDCE-90-001
Konstanta: 0.01
Rozsah vodivosti: 0.055 a× 100 μS
TeplotnÝ kompenzace: Pt1000/10K NTC
TýsnýnÝ: EPR
IzolaŔnÝ materißl: PTFE
Elektroda: 316 nerezovß ocel
Materißl upevnýnÝ: polypropylÚn
MaximßlnÝ tlak/teplota: 100 psig/100░C

CDCE-90-01
Konstanta: 0.1
Rozsah vodivosti: 1 a× 1000 μS
TeplotnÝ kompenzace: Pt1000
TýsnýnÝ: EPR
IzolaŔnÝ materißl: PTFE
Elektroda: 316 nerezovß ocel
Materißl upevnýnÝ: polypropylÚn
MaximßlnÝ tlak/teplota: 100 psig/100░C

CDCE-90-1
Konstanta: 1.0
Rozsah vodivosti: 10 a× 10 000 μS
TeplotnÝ kompenzace: Pt1000
TýsnýnÝ: EPR
IzolaŔnÝ materißl: PTFE
Elektroda: 316 nerezovß ocel
Materißl upevnýnÝ: polypropylÚn
MaximßlnÝ tlak/teplota: 100 psig/100░C

CDCE-90-10
Konstanta: 10.0
Rozsah vodivosti: 100 a× 100 000 μS
TeplotnÝ kompenzace: Pt1000
TýsnýnÝ: EPR
IzolaŔnÝ materißl: CPVC
Elektroda: 316 nerezovß ocel
Materißl upevnýnÝ: polypropylÚn
MaximßlnÝ tlak/teplota: 100 psig/95░C

CDCE-90-20
Konstanta: 20.0
Rozsah vodivosti: 200 a× 200 000 μS
TeplotnÝ kompenzace: Pt1000
TýsnýnÝ: EPR
IzolaŔnÝ materißl: PTFE
Elektroda: 316 nerezovß ocel
Materißl upevnýnÝ: polypropylÚn
MaximßlnÝ tlak/teplota: 100 psig/100░C


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 CDCE-90-001    10,710.00 Kč   Konstanta: 0.01, Rozsah: 0.055 a× 100 ÁS
 CDCE-90-01    10,710.00 Kč   Konstanta: 0.1, Rozsah: 1 a× 1000 ÁS
 CDCE-90-1    10,710.00 Kč   Konstanta: 1, Rozsah: 10 a× 10 000 ÁS
 CDCE-90-10    17,960.00 Kč   Konstanta: 10, Rozsah: 100 a× 200 000 ÁS
 CDCE-90-20   Kontaktujte prodejce  Konstanta: 20, Rozsah: 200 a× 400 000 ÁS
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: dodßvß se s originßlnÝm operßtorskřm manußlem
 P°Ýklad objednßvky: (1) CDCE-90-10 Konstanta: 10, Rozsah: 100 a× 200 000 ÁS, ,  = 17,960.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF
 Manußly
   Stßhnout  CDCE-90 - CDCE-90 Series Conductivity Sensor Manual