SÚrie CDSA
KalibraŔnÝ vodivostnÝ roztoky

SÚrie CDSA : KalibraŔnÝ vodivostnÝ roztoky
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

390.00  Kč *
     CDSA-450

  IdeßlnÝ pro vÜechny vodivostnÝ sondy a mý°iŔe
  5 rozsah¨ pro kalibraci

KalibraŔnÝ standardy jsou nezbytnÚ pro provßdýnÝ kalibrace p°Ýstroj¨ mý°ÝcÝch vodivost a vodivostnÝch sond. Pro sprßvnou a rychlou kalibraci VaÜich za°ÝzenÝ si pouze musÝte vybrat kalibraŔnÝ roztok o hodnotý vodivosti nejvÝce se blÝ×ÝcÝ rozsahu VaÜeho p°Ýstroje. StandardnÝ hodnoty jsou 10, 45, 450, 1500 a 4500 ÁS/cm. Pokud pot°ebujete roztok o jinÚ hodnotý vodivosti kontaktujte nßs.

KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 CDSA-10    1,610.00 Kč   KalibraŔnÝ roztok 10 Ámhos/cm
 CDSA-45    390.00 Kč   KalibraŔnÝ roztok 45 Ámhos/cm
 CDSA-450    390.00 Kč   KalibraŔnÝ roztok 450 Ámhos/cm
 CDSA-1413    810.00 Kč   KalibraŔnÝ roztok 1413 Ámhos/cm
 CDSA-1500    390.00 Kč   KalibraŔnÝ roztok 1500 Ámhos/cm
 CDSA-4500    390.00 Kč   KalibraŔnÝ roztok 4500 Ámhos/cm
 CDSA-45000    390.00 Kč   KalibraŔnÝ roztok 45000 Ámhos/cm
 CAL-PH   Kontaktujte prodejce  NIST certifikßt
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: Roztoky se dodßvajÝ v lßhvÝch o objemu 0,9 l.
 P°Ýklad objednßvky: (1) CDSA-45 KalibraŔnÝ roztok 45 Ámhos/cm = 390.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF