CL601K
SÚrie levnřch kalibraŔnÝch simulßtor¨

CL601K : SÚrie levnřch kalibraŔnÝch simulßtor¨
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

3,380.00  Kč *
     CL601K

  velmi vřhodnß cena!

Model CL601 termoŔlßnkovř simulßtor
-
Model pro termoŔl. K (CL601K), model pro termoŔl. J (CL601J)
- S kabelem 0,61 m s konektorem SMP
- ╚ty°i nejpou×ÝvanýjÜÝ kontrolnÝ body ve ░C a ░F

Model PHCL-602 simulßtor pH
- Simuluje hodnoty pro pH 4.00, 7.00 a 10.00
- S kabelem 0,61 m s konektorem BNC

Model CL603 simulßtor proudovÚho signßlu
- Simuluje vřstupnÝ hodnoty 4 mA, 12 mA a 20 mA
- Ochrana proti p°etÝ×enÝ
- IdeßlnÝ pro kontrolu kalibrace i jako zdroj proudovÚho signßlu pro mý°. p°Ýstroje a pro nastavenÝ regulßtor¨
- S kabelem 0,61 m s vidliŔkovřmi kocovkami

SPECIFIKACE:

Model CL601
Typ J: 0░C, 100░C, 400░C
Typ K: 0░C, 100░C, 500░C, 1000░C
P°esnost: +/-0,5░C
Model PHCL-602
P°esnost: +/-0,1% z rozsahu
Model CL-603
P°esnost: +/-0,1 mA

Pro vÜechny modely :
Baterie: 9V alkalinovß v dodßvce
Hmotnost: 85g bez baterie
Rozmýry: 100 v x 75 Ü x 30 hl mm


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 CL601K    3,380.00 Kč   model pro simulaci termoŔlßnku typu K
 CL601J    3,380.00 Kč   model pro simulaci termoŔlßnku typu J
 PHCL-602    3,190.00 Kč   simulßtor pH
 CL603    3,380.00 Kč   simulßtor proudovÚho signßlu
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: VÜechny modely dodßvßny s 9V alkalinovou bateriÝ, kabelem a nßvodem pro u×ivatele
 P°Ýklad objednßvky: (1) CL601K model pro simulaci termoŔlßnku typu K = 3,380.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF