CN1A SÚrie
TeplotnÝ ON/OFF regulßtor rozmýru 1/16 DIN s LCD displejem

CN1A SÚrie : TeplotnÝ ON/OFF regulßtor rozmýru 1/16 DIN s LCD displejem
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

6,300.00  Kč *
     CN1A-TC

  Dva vřstupy
  4 typy termoŔlßnk¨ a Pt100
  10 programovatelnřch mˇdu alarm¨
  ChlazenÝ nebo topenÝ
  NapßjenÝ: 120 Vst, 230 Vst a 24 Vst/Vss
  JednoduchÚ nastavenÝ pomocÝ 2 tlaŔÝtek
  LCD displej
  Montß× do panelu nebo zßsuvky

SÚrie CN1A jsou digitßlnÝ On/Off teplotnÝ regulßtory s LCD displejem za velmi p°Ýjatelnou cenu. JednoduchÚ programovßnÝ pomocÝ dvou ŔelnÝch tlaŔÝtek, dob°e Ŕitenř LCD displej a srozumitelnÚ nastavovßnÝ regulace a alarm¨ dßvß p°edpoklad pro pou×ÝtÝ CN1A pro ÜirokÚ spektrum aplikacÝ. Pokud chcete osadit vßÜ panel i Ŕasovřm spÝnaŔem, model PTC-1A je tou sprßvnou volbou pro doplnýnÝ CN1A o p°Ýstroj s obdobnřm designem, flexibilitou a funkŔnostÝ.

Regulßtor CN1A v kombinaci s PTC-1A jsou ideßlnÝ pro Ŕasto p°enastavovanÚ u×ivatelskÚ aplikace jako tisk na fˇlie, pr¨myslovÚ pece, apod. kde je pot°eba Ŕasto mýnit teplotu a Ŕas oh°evu.

KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 CN1A-TC    6,300.00 Kč   ON/OFF regulßtor pro termoŔlßnky J, K, T, N s napßjenÝm 120 Vst
 CN1A-TC-24V    6,300.00 Kč   ON/OFF regulßtor pro termoŔlßnky J, K, T, N s napßjenÝm 24 Vss/st
 CN1A-TC-230VAC   Kontaktujte prodejce  ON/OFF regulßtor pro termoŔlßnky J, K, T, N s napßjenÝm 230 Vst
 CN1A-RTD    6,300.00 Kč   ON/OFF regulßtor pro Pt100 s napßjenÝm 120 Vst
 CN1A-RTD-24V    6,300.00 Kč   ON/OFF regulßtor pro Pt100 s napßjenÝm 24 Vss/st
 CN1A-RTD-230VAC   Kontaktujte prodejce  ON/OFF regulßtor pro Pt100 s napßjenÝm 230 Vst
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: Zobrazeno s montß×nÝ zßsuvkou.
 P°Ýklad objednßvky: (1) CN1A-TC-24V ON/OFF regulßtor pro termoŔlßnky J, K, T, N s napßjenÝm 24 Vss/st = 6,300.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF