CT-100 Series
Temperature Recorders, Self Powered, Spring Wound, 1 or 24 Hour & 7 Day, CHART-TEMP® Series

CT-100 Series : Temperature Recorders, Self Powered, Spring Wound,  1 or 24 Hour & 7 Day, CHART-TEMP® Series
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.

23,310.00  Kč *
     CT-100AF-7

  From -40 to 260°C (-40 to 500°F)
  Low Temperature Recorders with Ranges Up to 220°F with Either 1 or 7 Day Charts and +2% Accuracy
  Oven Recorders with Ranges up to 500°F and Either 1 or 24 Hour Charts with +3% Accuracy
  Accurate Swiss-Made movement with jewelled bearings (Low Temperature Model)

OMEGA® CHART-TEMP® recorders are dry stylus, spring-wound clockdriven circular chart recorders which never require electric power or ink of any kind. Simply rewind the drive when you replace the chart. These recorders are excellent for recording temperatures inside buildings, refrigerators or ovens. Units with ranges up to 500°F are available.


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 CT-100AF-1    21,740.00 Kč   0 to 100°F, Low Temperature 1 Day Recorder
 CT-100AF-7    23,310.00 Kč   0 to 100°F, Low Temperature 7 Day Recorder
 CT-120AF-7    21,740.00 Kč   20 to 120°F, Low Temperature 7 Day Recorder
 CT-120AF-1    21,740.00 Kč   20 to 120°F, Low Temperature 1 Day Recorder
 CT-160AF-1    21,740.00 Kč   -40 to 160°F, Low Temperature 1 Day Recorder
 CT-160AF-7    23,160.00 Kč   -40 to 160°F, Low Temperature 7 Day Recorder
 CT-220AF-1    21,740.00 Kč   20 to 220°F, Low Temperature 1 Day Recorder
 CT-220AF-7    23,790.00 Kč   20 to 220°F, Low Temperature 7 Day Recorder
 CT-70AF-1    21,740.00 Kč   -30 to 70°F, Low Temperature 1 Day Recorder
 CT-70AF-7    23,160.00 Kč   -30 to 70°F, Low Temperature 7 Day Recorder
 CT-300F-1H    22,840.00 Kč   70 to 300°F, High Temperature 1 Hour Recorder
 CT-300F-24H    22,840.00 Kč   70 to 300°F, High Temperature 24 Hour Recorder
 CT-400F-1H    22,840.00 Kč   70 to 400°F, High Temperature 1 Hour Recorder
 CT-500F-1H    22,840.00 Kč   70 to 500°F, High Temperature 1 Hour Recorder
 CT-500F-24H    26,940.00 Kč   70 to 500°F, High Temperature 24 Hour Recorder
 CT-150C-1H    22,370.00 Kč   20 to 150°C, High Temperature 1 Hour Recorder
 CT-200C-1H    22,370.00 Kč   20 to 200°C, High Temperature 1 Hour Recorder
 CT-260C-1H    22,840.00 Kč   20 to 260°C, High Temperature 1 Hour Recorder
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)

(1) (2)
Popis voleb
(1) Replacement Chart Paper pro Recording Time
  Vyberte 1 pro 1 Day, 7 pro 7 Day, 1H pro 1 Hour, 24H pro 24 Hour
(2) Temperature Range
  Vyberte -100F pro 0 to 100deg F, -120F pro 20 to 120deg F, -160F pro -40 to 160deg F, -220F pro 20 to 220deg F, -70F pro -30 to 70deg F, -150C-CHART pro 20 to 150deg C, -200C-CHART pro 20 to 200deg C, -260C-CHART pro 20 to 260deg C, -300F-CHART pro 70 to 300deg F, -400F-CHART pro 70 to 400deg F, -500F-CHART pro 70 to 500deg F
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ovìøte si správnost èísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF