DC1200 SÚrie
Kolorimetr

DC1200 SÚrie : Kolorimetr
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.
  vodotýsnÚ provedenÝ
  lepÜÝ p°esnost
  automatickÚ nulovßnÝ
  odklopnř kryt
  digitßlnÝ p°Ýstroj
  rozhranÝ RS-232

Novß generace kolorimetr¨ serie DC-1200 mß modernÝ konstrukci a umoײuje jednoduchÚ testovßnÝ, kalibraci, namý°enÚ ˙daje jsou k dispozici v digitßlnÝ formý a vÜechny pot°ebnÚ pom¨cky jsou s p°Ýstrojem umÝstýny v p°ÝruŔnÝm p°enosnÚm obalu. ProvedenÝ je odolnÚ proti p°ÝmÚmu p¨sobenÝ vlhkosti a tyto kolorimetry vyhovujÝ jak v provoznÝch podmÝnkßch tak v laborato°Ých a prßce s nimi je bez problÚm¨. Mikroprocesor umoײuje optimßlnÝ kalibraceve dle nelineßrnÝch k°ivek p°i vřrobý naprogramovanřch. JednoduÜe se vlo×Ý do p°Ýstroje Ŕirř vzorek a stiskne. NenÝ t°eba dalÜÝ kontrolu "nuly" provßdýt. Őipky "nahoru" a "dol¨" snadnÚ kalibrace se standardy a tÝm dosa×enÝ pravdivřch ˙daj¨ na monitoru. SklopnÚ vÝŔko pak zamezuje vlivu boŔnÝho svýtla, zejmÚna v provoznÝch podmÝnkßch a takÚ zabra˛uje pou×ÝvßnÝ jinřch nesprßvnřch svýtlopropustnřch vÝŔek. T°Ý a p¨l mÝstnř display zobrazuje mý°enÝ aktußlnÝ koncentrace ppma indikuje nÝzkÚ napýtÝ baterie. Komunikaci s poŔÝtaŔem nebo datalogger umoײuje port RS-232. Kolorimetr CD-1200 pou×Ývß jednorßzovřch tablet DPD nebo kapalinovřch reagent¨.


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 DC1200-CL   Kontaktujte prodejce  Kolorimetr pro chlor
 DC1200-CLO   Kontaktujte prodejce  Kolorimetr pro chlordioxid
 DC1200-BR    15,600.00 Kč   Kolorimetr pro bromidy
 DC1200-MO   Kontaktujte prodejce  Kolorimetr pro molybden
 R-DC1200-CL    1,010.00 Kč   ChlorovÚ tablety 0-4,00 0,05 DPD tablety
 R-DC1200-CLO   Kontaktujte prodejce  Chlordioxid s glycerinovřm roztokem
 R-DC1200-BR   Kontaktujte prodejce  BromidovÚ tablety 0-7,00 0,05 DPD
 R-DC1200-MO   Kontaktujte prodejce  Molybden 0-50,0 0,5 s Thioglykolem
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF