DP41-B
1/8 DIN velmi výkonný panelový měřicí přístroj

DP41-B : 1/8 DIN velmi výkonný panelový měřicí přístroj
Klikněte zde pro větší obrázek.

18,430.00  Kč *
     DP41-B

  přesnost +/- 0,005% z údaje
  šestimístný LED displej s programovatelnou změnou barvy
  až 166 převodů za sekundu
  desetibodová linearizace
  čtyři izolované výstupy s otevř. kolektorem
  možný izolovaný analogový výstup (opce)
  čtyři relé (opce)
  ETHERNET nebo RS-232/RS-485 (opce)
  kalibrace in-line
  čelní krytí IP65

OMEGA přichází s novým přístrojem DP41-B. Omega nastavuje standard pro přesnost, výkon a kvalitu u panelových přístrojů. Zcela nový DP41-B posouvá tuto "laťku" ještě výše přesností +/-0,005% z údaje a počtem měření - převodů na 166 za sekundu.
Univerzální DP41-B má šioké spektrum ss. napěťových a proudových rozsahů, volitelný vstup z devíti typů termočlánků, odporových teploměrů, tlakových a silových snímačů tak jako i potenciometrů. Umožňuje také desetibodovou linearizaci vstupního signálu a lze jej naprogramovat pro zákaznické aplikace.
Vestavěné napájení pro připojený snímač nebo převodník a čtyři výstupy s otevřeným kolektorem jsou standardní. Šestimístný displej s velkými a širokými znakz lze naprogramovat na změnu barvy při žádaných hodnotách na červenou, oranžovou a zelenou. Znakz jsou o 58% větší než u obvyklých displejů. Výstupní opce pak zahrnujíizolovaný analogový proudový nebo napěťový výstup a čtyři relé.
S doplňkovu seriovou komunikací může pak uživatel v menu pomocí tlačítek vybrat RS-232, RS-485 nebo přímou komunikaci v ASCII protokolu nebo MODBUS. S doplňkovým Omega Ethernet/Internet serverem pak může být DP41-B připojen přímo do sítě Ethernet a přenášet data ve standardním TCP/IP protokolu. Tak lze monitorovat a řídit proces přes internetový prohlížeč odkukoliv.

Vestavěný Internet a seriové komunikace
Pokud je vestavěna volitelné příslušenství (EI) lze přístroj DP41-B zapojit přímo do Internetové sítě a přenášet data ve standardním TCP/IP protokolunebo sledovat web stránky přes LAN nebo Internet. Přístroj s opcí C24je vybaven také se seriovými komunikacemi a uživatel si může pomocí tlačítek v menu vybrat mezi RS-232, RS-422 a RS-485,přímým přenosem ASCII příkazů nebo MODBUSem.

Programovatelná barva displeje
Model DP41-B má plně programovatelný barvu displeje.Změna barvy může být zadána ke kterékoliv měřené hodnotě nebo k hodnotě alarmu. Např. může být displej zelený při ohřevu, přepne se na oranžovou barvu při normálním provozu a červenou barvou budou situace alarmové. Barevné změny jsou dobře viditelné i z větší dálky a obsluha může bezprostředně reagovat. Změna barvy zpět může být odvozena od situace kdy měřená hodnota nepatrně poklesne vůči nastavené mezi i když samotný alarm musí být resetován operátorem.
Displej může být naprogramován na jednobarevné zobrazování zeleně, oranžově nebo červeně. Toho se využívá zejména k letmému rozlišení tří oddělených míst nebo ke zobrazování tří různých veličin jako teplota, tlak, průtok. LED segmenty u DP41-B jsou považovány za vyšší, širší a tím i mnohem lépe viditelnější než u přístrojů běžných stejné velikosti DIN.

Kvalita a technologie
Vyvinuto a vyrobeno v USA s rozšířenou zárukou na 5 let bez příplatku. Výroba: povrchová montáž součástek, velký rozsah napájecího napětí a automatická výroba. Každý přístroj je v průběhu výroby a montáže několikrát kalibrován a testován. Model DP41-B má nejvyšší přesnost v průmyslové automatizaci a to 0,005% z údaje.
A/D převod využívá patentované algoritmy a sofware filtraci.

Univerzální vstup
Po inovaci nabízí DP41-B široký výběr vstupu vhodného pro daný průmyslový snímač apod.Výběr se jednoduše provádí z menu pomocí čtyř tlačítek na čelním panelu nebo komunikací seriovou linkou nebo Ethernetem.

9 typů termočlánků
DP41-B má vstup pro devět termočlánkových typů K, J, T, E, R, S, B, N a J DIN. Patentovaný linearizační algoritmus využitý při zpracování signálu zajišťuje vysokou přesnost.

Přesné měření s odporovými teploměry
DP41-B pracuje velmi přesně také s širokým výběrem odporových teploměrů. Ke vstupu lze připojit jak Pt 100 s 0.00385 i 0,00392. Libovolné odporové teploměry 6 až 6000 Ohmů NIST nebo DIN Pt a libovolné lineární odporové teploměry (10 ohmů, Cu atd.). Možnost volby 2-, 3-, a 4-vodičového zapojenípak zajišťuje nejvyšší přesnost měření.

Procesní signály napěťové a proudové
DP41-B měří procesní napěťové signály v rozsazích 0-100mV, 0-1V, 0-10V, 0-100V (unipolární), +/-50mV, +/-500mV, +/-5V, +/-50V (bipolární) a proudové signály: 0 až 20 mA nebo 4 až 20mA.

Silové snímače
DP41-B měří vstupy ze snímačů-převodníků síly/hmotnosti, tlaku a většiny dalších silových a tlakových snímačů. Vstup může být linearizován v 10 bodech rozsahů 0 až 100mV, 0 až 1V, 0 až 10V, 0 až 100V (unipolární), +/-50mV, +/-500mV, +/-5V, +/-50V (bipolární) a také 0 až 20 mA. Standardní výbava přístroje zahrnuje i napájení snímače 10V a 24V.

Analogový výstup
patří k nadstandardní výbavě a lze jej naprogramovat v rozsazích 0 až 10Vss nebo 0 až 20mA. Lze si signál vybrat a nastavit pro přenos do dalšího zařízení.

Vestavěné napájení
patří do standarní výbavy. Můžete zachytit a zobrazit jak poklesy tak špičky vstupního signálu, jenž jsou obvykle průvodním jevem např. při destrukčních tlakových zkouškách.
DP41-B je standardně vybaven pěti možnostmi pro napájení snímačů, převodníků 24Vss, 25mA, silových snímačů 1,5 až 10Vss, do 60 mA, a přesných potenciometrů 1,25 Vss při 30 mA.

Typické pro DP41-B jsou konektorové svorkovnice a plášť pro snadnou a bezpečnou montáž do panelu

DP41-B má devíti segmentové LED znaky, které jsou velmi dobře viditelné. Písmena jsou mnohem lépe čitelná než u sedmisegmentovek a tím se usnadňuje i programování a práce s DP41-B.

Devíti segmentové LED znaky u DP41-B jsou 17,3 mm vysoké Typické sedmisegmentové LED znaky jsou 13,7 mm vysoké

Software pro DP41-B
pro snadné nastavení, configuraci a sběr dat poskytuje Omega zdarma.

ActiveX prvky zdarma
Spolu s přístroji série i jsou také zdarma dodávány ovládací prvky ActiveX, které umožňují snadnou integraci přístrojů do informačního systému pomocí ActiveX kontejnerů, jako jsou například Microsoft Visual Basic a Microsoft Excel. Ovládací prvky lze také zahrnout do populárních programů pro sběr dat, řízení procesu a vizualizaci od výrobců, jako jsou OMEGA, Wonderware, Intellution, Rockwell Automation, Object Automation a dalších. Programy musí podporovat OLE a OPC.

Specifikace:
Přesnost: +/-0,005% z údaje
Teplotní koeficient rozsahu: +/-20ppm
Napájení 90 až 240Vstř.
Útlum nesouhl. rušení: 60dB
Útlum souhl. rušení: 120db
Zkušební napětí: 1500Vš
Rozlišení: 24 bitů
Rychlost čtení: 7 až 166 vzorků/sec
Displej: červený/oranžový/zelený šestimístný, devítisegmentovky, změna barvy, výška znaků 17,3 mm, šířka 10,2 mm, , 4 alarmová návěští, jednotky °C, °F a °K
Výřez do panelu: výška 45 mm x šířka 92 mm, 1/8 DIN.
Výstupy limitů-mezních hodnot: čtyři izolované otevřené kolektory , 150 mA, 1V sepnutý stav, 30V rozepnutý.
Volitelná čtyři relé: dvě s 5A kontakty, dvě s 3A kontakty
Analogový výstup: 0-5V/1-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA volitelné uživatelem, izolace 354Všš, 14 bitové rozlišení, 0,1% přesnost, odezva na jednotkový skok 6 msec.
Ethernet: standard IEEE 802.3 10 Base-T
Protokoly: TCP/IP, ARP, HTTPGET
RS-232/RS-422/RS-485/Telnet simulace/vzdálený přístup-Tunneling/MODBUS: výběr v menu, jak ASCII i MODBUS
Vstup. napěťové rozsahy: 0-100mV, 0-1V, 0-10V, 0-100V, +/-50 mV, +/-500 mV, +/-5V/+/-50 V
Vstup. proudové rozsahy: 0-20 mA, 4-20 mA
Polarita: porgramovatelná jedno nebo bipolární
Termočlánkové vstupy: J, K, T, E, R, S, B, N, J DIN
Odporový vstup: libovolný od 6 do 6 kOhm NIST nebo DIN platinové a jiné lineární,
připojení 2-, 3-, nebo 4 vodičové
Napájení snímače: 10 V při 30 mA, 24 V při 25 mA


 Číslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 DP41-B    18,430.00 Kč   univerzální panelový měřící přístroj
 DP41-B-TC    19,220.00 Kč   univerzální panelový měřící přístroj s termočlánkovým kompenzačním konektorem
 DP41-B-4R-A    24,730.00 Kč   univerzální panelový měřící přístroj s releovým a analogovým výstupem
 DP40B-TC    1,160.00 Kč   sada termočlánkového kompenzačního konektoru
 DP40B-A    3,640.00 Kč   deska izolovaného 14 bitového analogového výstupu
 DP40B-C24    3,640.00 Kč   sériová komunikace RS232 + RS485 + MODBUS (nelze použít s vestavěným internetem/ethernetem)
 DP40B-EI    3,330.00 Kč   vestavěný internet/ethernet (nelze použít s RS232 + RS485 + MODBUS)
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny přímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddělení, e-mail: viz. kontaktní informace)

(1) (2) (3) (4)
DP41-B
Popis voleb
(1) Releový výstup
  Vyberte pro výstup není požadován, -4R pro modul 4 relé
(2) Analogový výstup
  Vyberte pro výstup není požadován, -A pro analogový výstup
(3) Komunikační moduly
  Vyberte pro komunikace není požadována, -C24 pro sériová komunikace RS-232 + RS-485 + MODBUS, -EI pro vestavěný internet/ethernet
(4) Doplněk pro měření s termočlánky
  Vyberte pro není požadován, -TC pro doplněk teplotní kompenzace
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ověřte si správnost čísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF
 Manuály
   Stáhnout  DP41-B - Universal Input Meter
   Stáhnout  DP41-B - Isolated Analog Output Option
   Stáhnout  DP41-B - 4 Relay Output Option
   Stáhnout  DP41-B Series - Serial Communication Option
   Stáhnout  DP41-B - Ethernet Server Option
 Software
   Stáhnout DP41 Series - Serial Comm Config Software