FP-6500
ZßsuvnÚ vrtulkovÚ pr¨tokomýry

FP-6500 : ZßsuvnÚ vrtulkovÚ pr¨tokomýry
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

16,070.00  Kč *
     FP6501

  ProvedenÝ z nerez oceli 316, PVC nebo mosazi
  Pro montß× do potrubÝ o pr¨mýru od 1 1 /2" do 48"
  VynikajÝcÝ vřsledky pro nÝzkÚ pr¨toky
  NenÝ pot°eba specißlnÝch fitink¨

RubÝnovß lo×iska a bezdotykovÚ snÝmßnÝ pohybu rotoru (nezp¨sobujÝcÝ jeho p°ibr×´ovßnÝ) spolu s nastavitelnou hloubkou vno°enÝ dßvß tomuto mý°iŔi pr¨toku ÜirokÚ mo×nosti pou×itÝ. P°Ýstroj pracuje na principu detekce pr¨chodu miniaturnÝch magnet¨ v Üesti ramenech - lopatkßch rotoru Hallovou sondou. Vřslednř pulznÝ signßl lze pak bez p°evodnÝku p°enßÜet stovky metr¨ nestÝnýnřm kabelem. Tento signßl pak lze p°ipojit p°Ýmo, bez dalÜÝ elektroniky, k mnoha programovatelnřm °ÝdÝcÝm systÚm¨m (PLCs) a jinřm regulaŔnÝm p°Ýstroj¨m. InstalaŔnÝ ÜroubenÝ jsou standardnÝ 1 1/2" nebo 2" NPT. Vno°enÝ snÝmaŔe ve dvou velikostech pak lze nastavit pro pr¨mýry potrubÝ od 2" do 48".

KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 FP6501    16,070.00 Kč   Mosaznř pr¨tokomýr pro potrubÝ od 1 1/2 do 10"
 FP6501-SS    20,160.00 Kč   Pr¨tokomýr z nerez oceli 316SS pro potrubÝ od 1 1/2 do 10"
 FP6501-P   Kontaktujte prodejce  Pr¨tokomýr z PVC pro potrubÝ od 2 do 10"
 FP6502    18,750.00 Kč   Mosaznř pr¨tokomýr pro potrubÝ od 1 1/2 do 48"
 FP6502-SS    21,270.00 Kč   Pr¨tokomýr z nerez oceli 316SS pro potrubÝ od 1 1/2 do 48"
 FP6502-P   Kontaktujte prodejce  Pr¨tokomýr z PVC pro potrubÝ od 2 do 48"
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 P°Ýklad objednßvky: (1) FP6502 mosaznř pr¨tokomýr pro potrubÝ od 1 1/2 do 48" = 18,750.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF