FTB4605 a FTB4607
Pr¨tokomýry s pulznÝm vřstupem pro vodu

FTB4605 a FTB4607 : Pr¨tokomýry s pulznÝm vřstupem pro vodu
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

6,460.00  Kč *
     FTB4605

  Mý°enÝ pr¨toku vody od 0,6 ľ 75,7 l/min
  EkonomickÚ provedenÝ
  P°esnost 1,5% ze ŔtenÚ hodnoty
  Őirokß Ükßla pou×itÝ

Pr¨tokomýry sÚrie FTB4600 jsou konstruovßny pro dlouhodobÚ mý°enÝ pr¨toku vody. MajÝ pulznÝ vřstup, kterř umoײuje p°enos informacÝ o okam×itÚm pr¨toku na vyhodnocovacÝ jednotku pro sumarizaci nebo zobrazenÝ okam×itÚho pr¨toku. Pr¨tokomýry nemajÝ lokßlnÝ indikaci. S vřhodou m¨×ete vyu×Ýt vyhodnocovacÝ jednotky firmy OMEGA.
VÜechny p°Ýstroje jsou dodßvßny se zabudovanřmi filtry, zajiÜŁovacÝmi maticemi, krytem, p°ipojovacÝmi ÜroubenÝmi a 3-vodiŔovřm kabelem dÚlky 1,5 m.

KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 FTB4605    6,460.00 Kč   Pr¨tokomýr na vodu s p°ipojenÝm 1/2", rozsah 0,5 a× 49 l/min.
 FTB4607    7,250.00 Kč   Pr¨tokomýr na vodu s p°ipojenÝm 3/4", rozsah 0,8 a× 75 l/min.
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 P°Ýklad objednßvky: (1) FTB4607 pr¨tokomýr na vodu, (1) DPF702 panelovř ŔÝtaŔ/totalizÚr = 16,550.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF