FVLT100 SÚrie
PTFE JehlovÚ ventily

FVLT100 SÚrie : PTFE JehlovÚ ventily
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

1,770.00  Kč *
     FVLT101

  proud tekutiny (plynu) smßŔÝ jen PTFE
  strukturovanß povrchovß kovovß ˙prava
  jeden PTFE O-krou×ek

Serie FVLT100 jsou kompaktnÝ a spolehlivÚ PTFE ventily urŔenÚ pro laboratornÝ i pr¨myslovÚ aplikace k regulaci korozivnÝch plyn¨ a kapalin nebo pro velmi ŔistÚ provozy. Mohou se takÚ pou×Ývat jako uzavÝracÝ ventily. PTFE týlesa jsou zpevnýna v okrajÝch kovem.ProudÝcÝ kapalina nebo plyn p°ijde do styku pouze s PTFE nebo CTFE materißly. Týleso je provedeno z anodizovanÚho hlinÝkunebo 316 nerezovÚ ocelia týsnýnÝ jsou z plßtovanÚ mosazi nebo z nerezi 316.Tam kde jsou i vný korozivnÝ podmÝnky, doporuŔuje se nerez 316. Jhly ventil¨ jsou provedeny z pevnÚho CTFE aby se minimalizovalo ne×ßdoucÝ shrnovßnÝ PTFE povlaku. PTFE ventily serie FVLT100 jsou urŔeny pro relativný velkÚ pr¨toky zatÝmco dosud vyrßbýnÚ jehlovÚ ventily se pou×ÝvajÝ pro nÝzkÚ pr¨toky. Ventily se mohou pou×Ývat jak pod tlakem tak i v nekritickÚm vakuu. Jednoduchß konstrukce sestßvajÝcÝ pouze ze sedmi dÝl¨ zajiÜŁuje velkou spolehlivost i minimßlnÝ poruchy týsnosti. RozebrßnÝ ventilu zabÝrß jen nýkolik sekund a je p°ipravenř pro ˙dr×bu nebo ŔistýnÝ. PTFE o-krou×ek je radißlný p°itlaŔovßn silou, kterou lze nastavit ani× by se rozebÝralo ÜestihrannÚ pouzdro. Ventily serie FVLT110 jsou provedeny z PTFE a PCTFE materißl¨. NesmßŔenÚ vnýjÜÝ Ŕßsti jsou provedeny z anodizovanÚho hlinÝku.Ventily serie FVLT110 jsou pou×itelnÚ k regulaci pr¨tokukorozivnÝch .plyn¨ a kapalin. Mohou břt takÚ pou×ity pro tlak nebo nekritickÚ vakuum a slou×Ý tak jako týsnÚ uzavÝracÝ ventily.


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 FVLT101    1,770.00 Kč   1/8" FNPT hlinÝk/mosaz
 FVLT102    1,770.00 Kč   1/8" FNPT hlinÝk/mosaz
 FVLT103    5,420.00 Kč   1/4" FNPT Komb. hlinÝk/mosaz
 FVLT104    5,420.00 Kč   1/4" FNPT Komb. hlinÝk/mosaz
 FVLT101-SS    2,430.00 Kč   1/8" FNPT 316 nerezovß ocel
 FVLT102-SS    2,430.00 Kč   1/8" FNPT 316 nerezovß ocel
 FVLT103-SS    6,210.00 Kč   1/4" nerezovß ocel
 FVLT104-SS    6,210.00 Kč   1/4" nerezovß ocel
 FVLT111    3,220.00 Kč   1/8"FNPT anodizovanř hlinÝk
 FVLT112    3,220.00 Kč   1/8"FNPT anodizovanř hlinÝk
 FVLT113    3,220.00 Kč   1/8"FNPT anodizovanř hlinÝk
 FVLT114    6,460.00 Kč   1/4" Komb. anodizovanř hlinÝk
 FVLT115    6,460.00 Kč   1/4" Komb. anodizovanř hlinÝk
 FVLT116    6,460.00 Kč   1/4" Komb. anodizovanř hlinÝk
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: pr¨toky jsou uvßdýny p°i vstupnÝm tlaku 69kPa a p°i vřstupu do okolnÝ atmosfÚry
 P°Ýklad objednßvky: (1) FVLT101 1/8" FNPT hlinÝk/mosaz = 1,770.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF