HH20-CAL
KalibraŔnÝ modul pro teplomýry HH-20

HH20-CAL : KalibraŔnÝ modul pro teplomýry HH-20
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

5,960.00  Kč *
     HH20CAL

  LevnÚ, p°esnÚ kalibrovßnÝ
  Simuluje termoŔlßnky J, K a T
  KompatibilnÝ se sÚriÝ HH-20 digitßlnÝch teplomýr¨
  P°esnost 0.3% mý°enÚ hodnoty
  RozliÜenÝ 0.1░C

Model HH20CAL je kompaktnÝ celek, kterř se zasouvß do p°enosnřch digitßlnÝch teplomýr¨ °ady HH-20 a dýlß z nich vysoce p°esnÚ teplotnÝ kalibrßtory. JednoduÜe nastavÝte pomocÝ potenciometru ×ßdanou teplotu a m¨×ete kalibrovat vaÜe teplotnÝ indikßtory, regulßtory nebo zapisovaŔe.

KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 HH20CAL    5,960.00 Kč   KalibraŔnÝ modeul pro termoŔlßnky J/K/T
 CL-300-CABLE-J-2    340.00 Kč   Kabel, 60 cm, termoŔlßnek J, SMP konektor a p°ipojovacÝ oŔka
 CL-300-CABLE-T-10    670.00 Kč   Kabel, 3 m, termoŔlßnek T, SMP konektor a p°ipojovacÝ oŔka
 CL-300-CABLE-K-10    670.00 Kč   Kabel, 3 m, termoŔlßnek K, SMP konektor a p°ipojovacÝ oŔka
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: HH20CAL je dodßvßn s 9 V bateriÝ a manußlem.
 P°Ýklad objednßvky: (1) HH20CAL KalibraŔnÝ modeul pro termoŔlßnky J/K/T = 5,960.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF