HH508 a HH509
RuŔnÝ digitßlnÝ teplomýry

HH508 a HH509 : RuŔnÝ digitßlnÝ teplomýry
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

3,820.00  Kč *
     HH508

  KrytÝ NEMA-4X
  VodývzdornÚ provedenÝ
  Funkce Hi/Lo alarm s bzuŔßkem, nastavenÝ Ŕasu
  Hodiny reßlnÚho Ŕasu nebo Ŕasu mý°enÝ
  RozliÜenÝ 0.1░
  Vstup pro rozdÝl teplot
  P°esnost @ 23 ▒ 5░C<75% RH
  Äivotnost bateriÝ: 200 hodin
  Rozmýry: 192 x 91 x 53 mm
  Hmotnost: 255 g

HH508 jeden vstup K/J/E/T/S, rozsah displeje 2500, podsvÝcenř LCD displej
HH509 dva vstupy K/J/E/T/S, rozsah displeje 2500, podsvÝcenř LCD displej, funkce MAX/MIN, AVG, REL, HOLD, T1/T2
HH509R dva vstupy K/J/E/T/S, rozsah displeje 2500, podsvÝcenř LCD displej, funkce MAX/MIN, AVG, REL, HOLD, T1/T2, komunikace RS-232, kabel a software

KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 HH508    3,820.00 Kč   Teplomýr
 HH509    4,160.00 Kč   Teplomýr, dva vstupy
 HH509R    5,110.00 Kč   Teplomýr, dva vstupy, komunikace RS-232
 HH-NIST   Kontaktujte prodejce  NIST certifikßt
 MN1604    100.00 Kč   NßhradnÝ 9 V alkalickß baterie
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: VÜechny teplomýry jsou dodßvßny s jednoduchřmi termoŔlßnky, bateriÝ a manußlem.
 P°Ýklad objednßvky: (1) HH508 teplomýr pro termoŔlßnky K/J/E/T/S = 3,820.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF