HHF803
Kovovř vrtulkovř anemometr

HHF803 : Kovovř vrtulkovř anemometr
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

10,710.00  Kč *
     HHF803

  velkř LCD displej zobrazuje souŔasný rychlost a teplotu vzduchu
  zaznamenßvß min. a max. namý°enÚ hodnoty s mo×nostÝ zpýtnÚho vyvolßnÝ
  funkce uklßdßnÝ dat
  automatickÚ vypnutÝ p°Ýstroje
  sÚriovÚ rozhranÝ RS 232

HHF803 je ekonomickÚ °eÜenÝ mý°enÝ pr¨toku vzduchu co se třkß klimatizace, topnřch systÚm¨ nebo vyvß×enÝ pr¨tok¨ vzduchu v potrubÝch. HHF803 v p°enosnÚm provedenÝ zajiÜŁuje na lo×isku s minimßlnÝm t°enÝm p°esnř odeŔet namý°enÚ hodnoty v digitßlnÝ formý a to ve spoluprßci s oddýlenřmi snÝmaŔi teploty a rychlosti vzduchu.V kombinaci s vrtulkovřm anemometrem s nÝzkřm t°enÝm a standardnÝm termistorem p°Ýstroj zabezpeŔuje rychlÚ a p°esnÚ mý°enÝ. Vestavýnř mikroprocesor zajiÜŁuje max. vyu×itÝ vlastnostÝ p°Ýstroje p°i zachovßnÝ max. mo×nÚ p°esnosti.


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 HHF803    10,710.00 Kč   anemometr
 HHF800-SWC   Kontaktujte prodejce  software a komunikaŔnÝ kabel
 HHF803-RP    6,080.00 Kč   nßhradnÝ elektroda pro HHF803
 CAL-3-FLOW    7,560.00 Kč   NIST kalibraŔnÝ certifikßt pro 4 body
 ES-2260   Kontaktujte prodejce  referenŔnÝ kniha: Total Environmental Compliance
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: souŔßstÝ dodßvky je manußl pro obsluhu, ochrannÚ pouzdro a baterie
 P°Ýklad objednßvky: (1) HHF803 anemometr = 10,710.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF