HHSL
DigitßlnÝ hlukomýr

HHSL : DigitßlnÝ hlukomýr
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.
  P°enosnř a lehce ovlßdatelnř
  Analogovř vřstup mý°enÚ ˙rovný
  FrekvenŔnÝ charakteristiky A a C
  RychlÚ a pomalÚ ŔasovÚ frekvenŔnÝ charakteristiky
  Funkce pamýti maxima
  Indikace p°ekroŔenÝ a podkroŔenÝ rozsahu
  OdolnÚ plastovÚ provedenÝ pro pr¨myslovÚ aplikace

KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 HHSL-1   Kontaktujte prodejce  Hlukomýr
 STICK-CABLE    290.00 Kč   Kabel pro analogovř vřstup
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: P°Ýstroj je dodßvßn s manußlem, obalem a 4 AAA alkalickřmi bateriemi.

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF