SÚrie HPS-HT
VysokoteplotnÝ termoŔlßnkovÚ sondy s rukojetÝ a kabelem

SÚrie HPS-HT : VysokoteplotnÝ termoŔlßnkovÚ sondy s rukojetÝ a kabelem
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

4,160.00  Kč *
     HPS-HT-K-12-SMP-M

  TermoŔlßnky typu J, K a E
  TermoŔlßnek typu K pro tepoloty a× 1100░C
  Kabel zakonŔen miniaturnÝm konektorem typ SMP
  StandardnÝ dÚlka 30 cm, ostatnÝ dÚlky podle po×adavku zßkaznÝka

VysokoteplotnÝ sondy OMEGA pro mý°enÝ povrchovřch teplot majÝ snÝmacÝ termoŔlßnkovř element v pru×inovÚm provedenÝ pro zajiÜtýnÝ stßlÚho dokonalÚho kontaktu s mý°enřm povrchem. DÚlka sondy je standardný 30 cm, zakonŔenß rukojetÝ a rozta×itelnou ܲ¨rou typu RSC s miniaturnÝm konektorem SMP na konci. DodßvajÝ se v provedenÝ J, K a E.

KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 HPS-HT-K-12-SMP-M    4,160.00 Kč   VysokoteplotnÝ povrchovß sondy, typ K
 HPS-HT-E-12-SMP-M    4,160.00 Kč   VysokoteplotnÝ povrchovß sondy, typ E
 HPS-HT-J-12-SMP-M    4,160.00 Kč   VysokoteplotnÝ povrchovß sondy, typ J
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 P°Ýklad objednßvky: (1) HPS-HT-E-12-SMP-M VysokoteplotnÝ povrchovß sondy, typ E = 4,160.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF