HPS Standard
Integral Handle Thermocouple Probes: General Purpose Design

HPS Standard : Integral Handle Thermocouple Probes: General Purpose Design
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.

1,520.00  Kč *
     HPS-ICSS-14G-12-SMP-M

  Heavy Duty
  12" Probe Length Standard
  1' Color-Coded Retractable Cable Stretches to 5'
  Handle Rated to 70°C (160°F)
  Stainless Steel or Inconel® Sheath
  SMP Miniature Male Connector on Retractable Cable for Fast Hook-up to Instrumentation
  Made from Special Limits of Error Material

The HPS family of thermocouple probes feature a high impact easy to grip plastic handle. The probes also include a retractable color coded cable which stretches from a coiled length of one foot to five feet. Made from special limits of error material, these probes provide maximum accuracy.


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 HPS-ICSS-14G-12-SMP-M    1,520.00 Kč   J thermocouple probe with 12 inch long, 1/4 inch diameter stainless steel sheath and grounded thermocouple junction
 HPS-ICSS-18G-12-SMP-M    1,360.00 Kč   J thermocouple probe with 12 inch long, 1/8 inch diameter stainless steel sheath and grounded thermocouple junction
 HPS-CASS-14G-12-SMP-M    1,520.00 Kč   K thermocouple probe with 12 inch long, 1/4 inch diameter stainless steel sheath and grounded thermocouple junction
 HPS-CASS-18G-12-SMP-M    1,360.00 Kč   K thermocouple probe with 12 inch long, 1/8 inch diameter stainless steel sheath and grounded thermocouple junction
 HPS-CPSS-14G-12-SMP-M    1,520.00 Kč   T thermocouple probe with 12 inch long, 1/4 inch diameter sheath and grounded thermocouple junction
 HPS-CPSS-18G-12-SMP-M    1,360.00 Kč   T thermocouple probe with 12 inch long, 1/8 inch diameter stainless steel sheath and grounded thermocouple junction
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: Other lengths available, consult Sales Department.
 Pøíklad objednávky: (1) HPS-CASS-14G-12-SMP-M HPS "K" type probe with 12 inch long, 1/4 inch diameter stainless steel sheath = 1,520.00 Kč

(1) (2) (3) (4)
HPS- - -12-SMP -M
Popis voleb
(1) Thermocouple Type
  Vyberte IC pro J thermocouple, CA pro K thermcouple, CP pro T thermocouple, CX pro E thermocouple
(2) Sheath Material
  Vyberte SS pro stainless steel, IN pro inconel
(3) Sheath Diameter
  Vyberte 116 pro 1/16th inch, 18 pro 1/8th inch, 316 pro 3/16th inch, 14 pro 1/4th inch
(4) Junction Style
  Vyberte G pro grounded, U pro ungrounded, E pro exposed
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ovìøte si správnost èísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF