SÚrie (*)SS-NHX
VysokoteplotnÝ rychle odpojitelnÚ sondy se standardnÝm keramickřm konektorem

SÚrie (*)SS-NHX : VysokoteplotnÝ rychle odpojitelnÚ sondy se standardnÝm keramickřm konektorem
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

1,390.00  Kč *
     CASS-316G-12-NHX

  Vyrobeno z materißlu se zvřÜenou p°esnostÝ
  MaximßlnÝ teplotnÝ odolnost keramickÚho konektoru 650░C
  Materißl plßÜtý nerez ocel 304 SS nebo Inconel
  Dodßvßno s protikusem konektoru

P°Ýklady provedenÝ i cen jsou v tabulce "Pro objednßnÝ". Pro dalÜÝ provedenÝ pou×ijte tabulku "Tvorba ŔÝsla modelu"
KompletnÝ informace o nabÝzenřch provedenÝch naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 CASS-116G-12-NHX    1,360.00 Kč   vysokoteplotnÝ sonda s keramickřm konektorem, typ K, pr¨mýr 1,57 mm, uzemnýnř spoj, dÚlka 30 cm
 ICSS-18G-12-NHX    1,360.00 Kč   vysokoteplotnÝ sonda s keramickřm konektorem, typ J, pr¨mýr 3,17 mm, uzemnýnř spoj, dÚlka 30 cm
 CXSS-316U-12-NHX    1,450.00 Kč   vysokoteplotnÝ sonda s keramickřm konektorem, typ E, pr¨mýr 4,76 mm, neuzemnýnř spoj, dÚlka 30 cm
 CPSS-14E-12-NHX    1,490.00 Kč   vysokoteplotnÝ sonda s keramickřm konektorem, typ T, pr¨mýr 6,35 mm, odizolovanř spoj, dÚlka 30 cm
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: Pro objednßnÝ s plßÜtým z Inconelu zamý˛te ôSSö v ŔÝsle modelu za ôINö. Mo×no dodat i jinřch dÚlkßch a pr¨mýrech. ZßkaznickÚ provedenÝ konzultujte s techniky.
 P°Ýklad objednßvky: (1) CASS-14U-12-NHX vysokoteplotnÝ sonda s keramickřm konektorem, typ K, pr¨mýr 6,35 mm, neuzemnýnř spoj, dÚlka 30 cm = 1,550.00 Kč

(1) (2) (3) (4)
- -12-NHX
Popis voleb
(1) Typ termoŔlßnku
  Vyberte IC pro typ J, CA pro typ K, CX pro typ E, CP pro typ T
(2) Materißl plßÜtý
  Vyberte SS pro nerez ocel, IN pro Inconel
(3) Pr¨mýr plßÜtý
  Vyberte 116 pro 1/16 in (1.57 mm), 18 pro 1/8 in (3.17 mm), 316 pro 3/16 in (4.76 mm), 14 pro 1/4 in (6.35 mm)
(4) ZakonŔenÝ
  Vyberte G pro uzemnýnř, U pro neuzemnýnř, E pro odizolovanř
 Poznßmka: ne vÜechny kombinace jsou sprßvnÚ, ový°te si sprßvnost ŔÝsla modelu.

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF