iDR Série
PID regulátory a převodníky signálu iSérie

iDR Série : PID regulátory a převodníky signálu iSérie
Klikněte zde pro větší obrázek.

6,930.00  Kč *
     IDR

  Vysoká kvalita
  Vysoká přesnost: ±0,5°C (0,9°F); 0,03% z údaje
  Plně automaticky laděné PID řízení (volitelné)
  Uživatelsky přívětivé, jednoduché ke konfiguraci
  Vestavěný ethernet
  OPC Server
  Univerzální vstupy: Termočlánek, RTD, Procesní Napětí/Proud, mV vstup 2 regulační či alarmové výstupy (volitelné), DC Pulzní, SSR, Mechanická relé, analogový výstup napěťový a proudový
  Vestavěné buzení
  Zásuvkový konektor
  Bezplatný software

Nové regulátory a signálové převodníky s vestavěným internetem

OMEGA uvádí novou řadu velice přesných produktů pro montáž na DIN lištu. Masivní iDR série signálových převodníků a PID regulátorů je k dispozici s oceněnou technologii „vestavěného internetu“. S možností ethernetu je produkt schopen přímého napojení na síť LAN a dokonce obsluhovat web stránky po internetu. Jednotky jsou lehce konfigurovatelné příručním programátorem iDRP a nebo s počítače s ethernetem, s RS-232 nebo RS-485 připojením. Signálový vstup je určen 10 typům termočlánků, 100 a 1000RTD s 2, 3 a 4 drátovým vedením; procesní (DC) napětí, proud a mV napěťový měřící vstup. Volitelné výstupy obsahují SPDT relé typu C, SSR, pulzní DC, programovatelný izolovaný nebo neizolovaný analogový napěťový či proudový výstup.

Inovovaná iSérie produktů OMEGA® na lištu DIN reprezentuje stav dnešní technologie, nekompromisní přesnosti a kvality podpořené prodlouženou 5-ti letou zárukou.

Rodina produktů iSérie na lištu DIN obsahuje velice přesné signálové převodníky a jednosmyčkové PID regulátory, jednoduché ke konfiguraci a k použití, zatímco poskytují úžasnou všestrannost a množství užitečných nástrojů.


Vestavěný internet a sériová komunikace
Uváděný volitelný „vestavěný internet“ (specifikuje koncovka „-EI“) iSérii přímo propojí na ethernetovou síť a přenáší data ve standardních TCP/IP paketech nebo dokonce obsluhuje webovské stránky přes síť LAN nebo internet. iSérie je rovněž k dostání s sériovou komunikací. S volbou „-C24“ si uživatel může navolit dálkové programování za pomocí RS-232, RS-422 a RS-485 s přímými příkazy ASCII nebo MODBUS.

Rodina produktů iSérie
iSérie produktů OMEGA® na lištu DIN je rodina postavena na mikroprocesorovém základu nabízející 3 velikosti. Produkty mají podobná nastavení a konfigurační menu a způsob provozu což je velký spořič času při integraci velkých systémů.

Kvalita a technologie
iSérie sbalila velkou sílu a možnosti do malého prostoru, s využitím COB(chip-on-board) a SMT(surface mount technology), soustředění techniky a automatizace. Každý z nástrojů iSérie je důkladně kalibrován a testován na několika místech během výroby. iSérie nabízí vysokou přesnost pro průmyslové aplikace: 0,03% z údaje. A/D převod používá patentovaný 20-bitový ASIC (application-specific integrated circuit), patentované algoritmy a inteligentní filtry.

Univerzální vstupy
iSérie nabízí rozšířený výběr signálových vstupů k dispozici na jediném průmyslovém zařízení. Výběr je možno jednoduše navolit z programového menu použitím 4 tlačítek čelního panelu nebo přes komunikační sériovou linku nebo ethernet.

10 typů termočlánků
iSérie využije 10 typů termočlánků: K, J, T, E, R, S, B, C, N a J DIN. Patentovaný linearizační algoritmus termočlánků použitý v iSérii poskytuje nejvyšší standard přesnosti.

Nejpřesnější RTD měření
iSérie pracuje s nejširším výběrem RTD a poskytuje nejpřesnější RTD měření. Zpracuje jak Pt 0,00385 a 0,00392 křivky; tak 100Ω, 500Ω a 1000Ω Výběr 2-,3- a 4-vodičové RTD připojení zabezpečuje nejvyšší přesnost.

Procesní napětí a proud
iSérie měří procesní napětí v rozsahu: 0 až 100mVdc, 0 až 1 Vdc, 0 až 10 Vdc; a procesní proud: 0 až 20 mA

Napěťový měřič (mV)
mV/procesní model (iSDR) má měřícími vstupy pro vážní čidla, tlakové převodníky a v podstatě pro všechny senzory podobného principu, stejně tak i pro procesní napětí a proud. Vstupní rozsahy zahrnují 0 až 100mVdc, -100mVdc až 1 Vdc a 0 až 10Vdc jako i 0 až 20mA.
iSDR podporuje 4- a 6-vodičové můstkové zapojení, poměrové i nepoměrové měření, umožňuje rychlou a jednoduchou možnost navolení si škálování pro jakoukoliv inženýrskou jednotku, rovněž nabízí 10-bodovou linearizaci, která umožňuje uživateli převést vysoce nelineární vstup všech typů.

Standardně vestavěné buzení
Teplotně/procesní modely (iDR a iDRA) standardně v nabídce s vestavěným buzením (24Vdc při 25mA). Jakékoliv napěťové buzení mezi 5 a 24Vdc je dosažitelné speciální objednávkou. To znamená že stejný přístroj může obsluhovat termočlánky, standardní RTD nebo 1 až 20mA převodníky užitím v přístroji vestavěného buzení.
mV/procesní model (iSDR) je k standardně k dispozici s vestavěným buzením 10Vdc při 60mA; 5Vdc při 40mA uživatelsky volitelné.
Vestavěné buzení není k dispozici s volitelnou isolovanou RS-232/RS-485 komunikací nebo s DC napájením.

Ovládací funkce
iSérie je schopna řídit jednoduché manuální činnosti jako on-off a plně automaticky PID regulaci. (K výběru je přednastavené ladění, adaptivní ladění, PID, PI, PD regulační módy.)

Dvojité regulační výstupy mohou být nakonfigurovány pro různé typy nezávislé regulace a alarmových aplikací jako ohřev/ohřev, ohřev/chlazení, ohřev/alarm, chlazení/chlazení, chlazení/alarm nebo alarm/alarm.

Funkce rampa-setpoint umožňuje uživateli nadefinovat poměr růstu k setpointu, minimalizaci teplotního šoku ve výkonu během startování. Maximální doba rampy (ramp time): 99,59 (HH,MM); výdrž na žádané hodnotě (soak): 00,00 až 99,59 (HH,MM); tlumení (dumping); 1 až 8 jednotkových stupňů.

Pro ty kdo potřebují pouze zjednodušené menu bez PID regulace, je zde k dispozici volba limitního alarmu (-AL).

Regulační a alarmové výstupy
Uživatel má na výběr ze dvou regulačních nebo alarmových výstupů skoro ve všech kombinacích: solid state relé (SSR) nominálně na 0,5A při 120/240Vac; SPDT relé typu C nominálně na 3amps při 120/240Vac; pulzní 10Vdc výstup pro užití s externím SSR.

Analogový výstup
Volitelný analogový výstup je možno programovat v rozsahu 0 až 10Vdc nebo 0 až 20mA. Je volitelný buď jako regulační výstup nebo jako kalibrovaná přenesená procesní veličina – unikátní rys mezi regulátory.

Volitelný vzdálený programátor/Barevný displej
Vzdálený programátor/display je možno naprogramovat na změnu barvy při kterémkoli setpointu či alarmu. Kupříkladu je přístroj naprogramován na zobrazování procesní veličiny v ZELENÉ během procesu zahřívání, přepnutím do ŽLUTÉ signalizuje operační rozsah a ČERVENÁ signalizuje alarmové stav.

Změna v barvě je lehce rozeznatelná i z dálky a obsluha může rychle reagovat na změnu podmínek. Barvy je možno naprogramovat i pro zpětnou změnu, kdy hodnoty poklesnou pod alarmovou mez či na „blokaci“ do resetu údržbou.

Přístroj je rovněž možno naprogramovat na jednu neměnící se barvu: zelená, žlutá nebo červená.

Toto je užitečná cesta jak obsluha může letmo identifikovat procesní hodnoty ze tří měřících míst nebo hodnoty tří různých typů měření jako teplotu, tlak a průtok.

iDR společná specifikace

Model s univerzálními teplotními a procesními vstupy (IDR)

Přesnost: ±0,5°C teplota; 0,03%rdg procesní
Rozlišení: 1°/0,1°; 10 mikroV procesní
Teplotní stabilita: 1. RTD: 0,04°C/°C, 2. TC při 225°C (77°F): 0,05°C/°C
Kompenzace studeného konce: 3. Procesní: 50 ppm/°C
NMRR: 60dB, CMRR: 120dB
A/D konverze: dual slope
Vzorkovací frekvence: 3 vzorky za sekundu
Digital filtr: programovatelný
Typy vstupů: termočlánek, RTD, analogové napětí, analogový proud
Odpor termočlánkového vedení: 100 Ω max
Typy termočlánků(ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
RTD vstup(ITS 68): 100/500/1000Ω Pt čidlo; 2-, 3- nebo 4-vodičové; 0,00385 nebo 0,00392 křivky
Napěťový vstup: 0 až 100mV, 0 až 1V, 0 až 10Vdc
Vstupní impedance: 10MΩ pro 100mV, 1MΩ pro 1 nebo 10Vdc
Proudový vstup: 0 až 20mA (5Ω zátěž)
Konfigurace: jednoduchý vstup
Polarita: unipolární
Stupeň odezvy: 0,7 sec pro 99,9%
Desetinné oddělení: bez a 0,1 pro teplotu. Bez; 0,1; 0,01 nebo 0,001 pro proces
Nastavení setpointu: hodnota -1999 až 9999
Nastavení rozsahu: hodnota 0,001 až 9999
Offset: -1999 až 9999
Napájení: 24Vdc při 25mA (není k dispozici s volbou „-24“, „-C24“ nebo „C4EI “)

Model s univerzálním mV a procesním vstupem (ISDR)

Přesnost: 0,03% rdg
Rozlišení: 10/1 mikroV
Teplotní stabilita: 50 ppm/°C
NMRR: 60dB CMRR: 120dB
A/D konverze: dual slope
Vzorkovací frekvence: 3 vzorky za sekundu
Digital filtr: programovatelný
Typy vstupů: analogové napětí, analogový proud
Napěťový vstup: 0 až 100mV, -100mVdc až 1Vdc,0 až 10Vdc
Vstupní impedance: 10MΩ pro 100mV, 1MΩ pro 1 nebo 10Vdc
Proudový vstup: 0 až 20mA (5Ω zátěž)
Linearizační body: až 10 linearizačních bodů
Konfigurace: jednoduchý vstup
Polarita: unipolární
Stupeň odezvy: 0,7 sec pro 99,9%
Desetinné oddělení: Bez; 0,1; 0,01 nebo 0,001 pro proces
Nastavení setpointu: hodnota -1999 až 9999
Nastavení rozsahu: hodnota 0,001 až 9999
Offset: -1999 až 9999
Napájení: 5Vdc při 40mA; 10Vdc při 60mA (není k dispozici s volbou „-24“, „-C24“ nebo „C4EI “)
Působení: reverzně(ohřev) nebo přímo (chlazení)
Módy: časově a amplitudově proporcionální regulační módy; volitelné manuální nebo auto PID, proporcionální, proporcionálně integrační, proporcionálně derivační s anti-reset zakončením a on/off
Rychlost: 0 až 399,9 sekund
Reset: 0 až 3999 sekund
Čas cyklu: 1 až 199 sekund; nastavení na 0 pro on/off operace
Zesílení: 0,5 až 100% rozsahu (spain); setpoint 1 nebo 2
Tlumení: 0000 až 0008
Rozsah(soak): 00,00 až 99,59 (HH:MM) nebo off
Rampa do setpointu: 00,00 až 99,59 (HH:MM)
Autoladění: obsluha aktivuje z čelního panelu
Regulační výstup 1 a 2
Relé: 250Vac nebo 30Vdc při 3A(odporová zátěž); konfigurovatelný pro on/off, PID a rampu a rozsah(soak)
Výstup 1: typ SPDT, může být nakonfigurován jako alarmové výstup 1
Výstup 2: typ SPDT, může být nakonfigurován jako alarmové výstup 2
SSR: 20 až 265Vac při 0,05 až 5A(odporová zátěž); kontinuální
DC pulzní: neisolovaný; 10Vdc při 20mA
Analogový výstup (pouze výstup 1):
neizolovaný, poměrový 0 až 10Vdc nebo 0 až 20mA; 500Ω max.
Analogový výstup (volitelný výstup 3):
izolovaný, retransmitní, 0 až 10Vdc nebo 0 až 20mA; 500Ω max. Přesnost je 1% z FS, pro rozsah zesílení od 0,03 až 100mV na hodnotu. Izolace je 1000Vdc. Linearity je 0,2%.
Síťové a komunikační možnosti (-C24, -C4EI, -EI)
Ethernet: standardní IEEE 802.3 10Base-T
Podpora protokolů:
TCP/IP, ARP, HTTPGET
RS-232/RS422/RS-485/MODBUS:
Volitelné v menu: jak ASCII tak MODBUS protokol. Programovatelných 300 až 19,2K baud; možnost kompletního naprogramování; program pro zobrazení momentální displejové hodnoty, alarm status, min/max, aktuální měřená vstupní hodnota a status.

RS-485: adresovatelný od 0 až 199
Připojení: konektorová svorkovnice

Alarm 1 a 2 (Programovatelný)
Typ: stejně jako výstup 1 a 2
Funkce: high/low, above/below, band, latch/unlatch, normally open/normally closed a process/deviation
Analogový výstup(Programovatelný): neizolovaný, retransmitní, 0 až 10Vdc nebo 0 až 20mA; 500Ω max(pouze výstup 1). Přesnost je ±1% z FS při splnění následující podmínek:
1. Vstup neklesne pod 1% ze vstupního FS
2. Analogový výstup neklesne pod 3% výstupního FS

Obecné:
Síťové napětí/napájení: 90 až 240Vac ± 10%, 50 až 400Hz*, 110 až 375Vdc, odpovídající napětí
*Bez CE shody nad 60Hz.
Nízkonapěťové/napájení: 24Vac **, 12 až 36Vdc. Externí napájecí zdroj musí být schválen pro dané zařízení.
** Jednotky mohou být bezpečně napájeny s 24Vac zdroje, ale bez certifikace pro CE/UL.

Izolace:
Napájení do Vstupu/Výstupu:
test 2300Vac za 1-minutu
test 1500Vac za 1-minutu
(pro volbu nízkonapěťového napájení)

Napájení do relé/SSR výstupů:
test 2300Vac za 1-minutu

RS-232/485 do Vstupů/Výstupů:
test 500Vac za 1 minutu
Podmínky okolí:
0 až 55°C(32-131°F),(0 až 50°C pro UL) 90% RH nekondenzující

Osvědčení:
UL, C-UL, CE při EN61010-1:2001
 


 Číslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 iDR    6,930.00 Kč   teplota/procesní signály (bez výstupů)
 iDR22-EI   Kontaktujte prodejce  teplota/procesní signály, 2x SSR relé 0.5 A @ 120/240 Vac, vestavěný ethernet/internet
 iDRA    8,980.00 Kč   teplota/procesní signály (bez výstupů) / s izolovaným analogovým výstupem
 iDRA-C24-DC    11,190.00 Kč   teplota/procesní signály s izolovaným analogovým výstupem, izolovaná RS-232 a RS-485 komunikace, 300 až 19.2K baud a MODBUS protokol, 12 až 36 Vdc (20 až 36 Vdc pro iDRA), 24 Vac
 iSDR    10,080.00 Kč   tlak/procesní signály (bez výstupů)
 iSDR24-C4EI   Kontaktujte prodejce  tlak/procesní signály, SSR a pulzní 10Vdc @ 20mA (pro použití s externím SSR relé), vestavěný ethernet/internet a izolovaný hub komunikace RS485/422 až pro 31 zařízení, MODBUS
 iDRP    3,150.00 Kč   vzdálený programátor/displej
 OPC-SERVER LICENSE    9,930.00 Kč   licence pro používání OPC serveru/driverů
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny přímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddělení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka:

*1 „-DC“, „-C24“ nebo „-C4EI“ nejsou k dispozici s buzením
*2 Analogový výstup (volba 5) není k dispozici s –AL jednotkou
*3 Volba ethernetu není k dispozici pro iDRA regulátory
*4 „iDRA0*-AL“: 1 analogový retransmitní a 1 alarmový(1) (2) (3) (4) (5)
Popis voleb
(1) Série
  Vyberte iDR pro teplotu/procesní signály, iDRA pro teplotu/procesní signály / izolovaný analogový výstup *3, iSDR pro tlak/procesní signály
(2) Regulační výstupy
  Vyberte pro teplotní/procesní se 2 regulačními výstupy, 22 pro dvě solid state relé (SSR) 0.5A při 120/240Vac spojité, 23 pro SSR a relé SPDT typ C 3A při 120Vac 3A při 240Vac, 24 pro SSR a pulzní 10Vdc při 20mA (k užití s externím SSR), 33 pro 2 relé SPDT typu C 3A při 120Vac 3A při 240Vac, 42 pro pulzní 10 Vdc při 20mA (k užití s externím SSR) a SSR, 43 pro pulzní 10 Vdc při 20mA (k užití s externím SSR) a relé SPDT typu C 3A při 120Vac 3A při 240Vac, 44 pro dva pulzní 10Vdc při 20mA (k užití s externím SSR), 52 pro analogový výstup volitelný buď jako regulační nebo retransmitní pro procesní hodnotu 0 až 10Vdc nebo 0 až 20mA při 500 Ohmech max. a SSR, 53 pro analogový výstup 0 až 10Vdc nebo 0 až 20mA při 500 Ohmech max. a relé, 54 pro analogový výstup 0 až 10Vdc nebo 0 až 20mA při 500 Ohmech max. a pulzní 10Vdc
(3) Komunikace
  Vyberte pro žádnou komunikaci, -EI pro vestavěný ethernet/internet *3 (široké pouzdro), -C24 pro izolovaná RS-232/RS-485 a MODBUS *1, -C4EI pro vestavěný ethernet/internet / izolovaný hub RS485/422 a MODBUS *1 *3 (široké pouzdro)
(4) Napájení
  Vyberte pro standardní napájení 90 až 240 Vac/Vdc, -DC pro stejnosměrné napájení 10 až 36 Vdc (20 až 36 Vdc pro iDRA) 24Vac *1
(5) Tovární nastavení
  Vyberte pro model bez nastavení, -FS pro nastavení a konfiguraci modelu
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ověřte si správnost čísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF
 Manuály
   Stáhnout  iDR - iDR DIN Rail Temperature & Process Quick Start Manual
   Stáhnout  iDR - DIN Rail Temperature & Process Controller Quick Start Manual
   Stáhnout  iDRA - DIN Rail Temperature and Process Controller Quick Start Manual
   Stáhnout  iDRA - DIN Rail Temperature Temperature Monitor Quick Start Manual
 Software
   Stáhnout OPC Server Software
 Souvísející odkazy
   OPC Server: OPC Server - licence na užívání softwaru