iLD Série
Velkoplošné zobrazovací jednotky

iLD Série : Velkoplošné zobrazovací jednotky
Klikněte zde pro větší obrázek.

26,310.00  Kč *
     iLD24-UTP

  velké LED digity 57.2mm nebo 101.6 mm s vysokou svítivostí
  programovatelná možnost změny barvy displeje: červená, oranžová, zelená
  široká škála volitelných vstupních signálů
  volitelné rozšíření o alarmová relé a úplnou funkci PID regulace
  komunikace přes Ethernet, RS-232, RS-485 a MODBUS
  možnost zabudování web serveru
  volně šířitelný software "Active X Controls"

Zobrazovací jednotky a regulátory iSerie byly nyní rozšířeny i o velkoplošné displeje.

Tak jako ostatní přístroje iSerie i nove velkoplošné zobrazovací jednotky umožňují nastavení změny barvy displeje mezi červenou, oranžovou a zelenou při dosažení zadané mezní hodnoty nebo alarmu. Například, displej může mít zelenou barvu při zapnutí přístroje a náběhu do pracovního režimu, během normálního pracovního režimu může být barva displeje oranžová a při překročení mezní hodnoty (alarmu) se barva displeje změní na červenou.
Změnu barev může operátor snadno postřehnout i z větší vzdálenosti a může rychle přijmout patřičná opatření dle stavu technologie.
Velkoplošné displeje série iLD mohou být montovány přímo do panelu nebo na stěnu s využitím montážních úchytů, které jsou součástí vybavení.
Velkoplošné zobrazovací jednotky iLD mají krytí IP65/NEMA 4 a nevyžadují žádné přídavné ochranné krytí.

Velkoplošné zobrazovací jednotky mohou zpracovávat širokou škálu vstupních signálů přímo ze snímačů nebo převodníků, ale rovněž mohou zobrazovat data přenášena z jiných přístrojů firmy NEWPORT (OMEGA) pomocí sériové linky nebo Ethernetem.

Univerzální velkoplošná zobrazovací jednotka pro teplotu a procesní signály je určena pro termočlánky, Pt100 a unifikované proudové a napěťové signály.
Přístroj umožňuje připojit termočlánky typu: K, J, T, E, R, S, B, C, N a DIN J. Dále umožňuje připojení široké škály odporových teploměrů : Pt100 jak s křivkou 0.00385 tak i 0.00392, odporové teploměry s rezistencí 500 Ohmů i 1000 Ohmů, umožňuje 2, 3 i 4-vodičové připojení.
Tato jednotka rovněž umí zpracovat procesní signály 0-100 mV, 0-1 V, 0-10V, 0-20 mA
(4-20 mA) se standardně zabudovaným napájením čidla 10 Vss a 24 Vss.

Univerzální velkoplošná zobrazovací jednotka pro tenzometry a procesní signály je určena pro připojení široké škály jak tlakových snímačů s napěťovým nebo proudovým výstupem, tak i tenzometrických snímačů.
Přístroj má tyto stejnosměrné vstupní rozsahy: 0-100 mV, -100 mV až 1 V, 0-10 V, 0-20 mA
(4-20 mA) se standardně zabudovaným napájením čidla 10 Vss a 24 Vss.
Tento model nabízí i 10 bodovou linearizaci vstupního signálu, která umožňuje připojení specifických a nelineárních snímačů.

Univerzální velkoplošná zobrazovací jednotka pro měření střídavých veličin umožňuje přesné oddělené měření střídavého napětí a proudu. Střídavé napětí je možno měřit v rozsazích od 0-400 mV až po 0-400 V. Proudový model umožňuje měření v rozsazích od
0-10 mA až po 0-5 A.

Univerzální velkoplošná zobrazovací jednotka pro pulzní vstupy umožňuje přené měření frekvencí (od 200 Hz do 50 kHz) a pulzních signálů (až 200 M pulzů), které mohou být převedeny na zobrazení v libovolných fyzikálních veličinách.

Univerzální velkoplošná zobrazovací jednotka pro Ethernet může zobrazovat data přenášená sítí Ethernet nebo sériovou linkou z jiných Newport nebo Omega přístrojů, přímo z počítače nebo jiného zařízení které přenáší ASCII data sériovou linkou RS-232, RS-422 nebo
RS-485.

Velkoplošné displeje jsou snadno nastavitelné pro zobrazení v jakékoliv fyzikální veličině pomocí čelních tlačítek nebo pomocí počítače s využitím konfiguračního software a komunikace přes Ethernet nebo sériovou linku. Volitelné Ethernet rozšíření umožňuje připojit přístroj k sítí ethernet a komunikaci s využitím standardního TCP/IP protokolu. Ethernet rozšíření rovněž zahrnuje sériovou komunikace RS-485 (RS-422).
Volitelné rozšíření o sériovou komunikaci zahrnuje obě linky RS-232 a RS-485 (RS-422) v jednom přístroji. Komunikuje v ASCII protokolu stejně jako v protokolu MODBUS.

Velkoplošné zobrazovací jednotky umožňují volitelné rozšíření o 2 reléové výstupy, 2 SSR výstupy, pulzní výstupy nebo programovatelný analogový výstup, který může být jak regulační tak může sloužit jako převodník vstupního signálu.


 Číslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 iLD24-UTP    26,310.00 Kč   57 mm (2.25") displej 4-digity, univerzální teplotní/procesní, zobrazovač/regulátor
 iLD44-UTP    33,080.00 Kč   101 mm (4") displej 4-digity, univerzální teplotní/procesní, zobrazovač/regulátor
 iLD24-SP    26,310.00 Kč   57 mm (2.25") displej 4-digity, pro vážní čidla/procesní, zobrazovač/regulátor
 iLD44-SP    33,080.00 Kč   101 mm (4") displej 4-digity, pro vážní čidla/procesní, zobrazovač/regulátor
 iLD24-FP    23,160.00 Kč   57 mm (2.25") displej 4-digity, vstupy frekvenční/pulzní totalizer zobrazovač/regulátor
 iLD26-FP    29,770.00 Kč   57 mm (2.25") displej 6-digitů, vstupy frekvenční/pulzní totalizer zobrazovač/regulátor
 iLD44-FP    29,770.00 Kč   101 mm (4") displej 4-digity, vstupy frekvenční/pulzní totalizer zobrazovač/regulátor
 iLD46-FP    36,230.00 Kč   101 mm (4") displej 6-digitů, vstupy frekvenční/pulzní totalizer zobrazovač/regulátor
 iLD24-ACC    23,160.00 Kč   57 mm (2.25") displej 4-digity, AC proudový vstup
 iLD44-ACC    29,770.00 Kč   101 mm (4") displej 4-digity, AC proudový vstup
 iLD24-ACV    23,160.00 Kč   57 mm (2.25") displej 4-digity, AC napěťový vstup
 iLD44-ACV    29,770.00 Kč   101 mm (4") displej 4-digity, AC napěťový vstup
 iLD24-EI    23,160.00 Kč   57 mm (2.25") displej 4-digity, vstupy pro Ethernet, RS-232, RS-485/422
 iLD44-EI    29,770.00 Kč   101 mm (4") displej 4-digity, vstupy pro Ethernet, RS-232, RS-485/422
 iLD26-EI    29,770.00 Kč   57 mm (2.25") displej 6-digitů, vstupy pro Ethernet, RS-232, RS-485/422
 iLD46-EI    36,230.00 Kč   101 mm (4") displej 6-digitů, vstupy pro Ethernet, RS-232, RS-485/422
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny přímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddělení, e-mail: viz. kontaktní informace)

(1) (2) (3)
iLD -
Popis voleb
(1) Velikost digitů na displeji
  Vyberte 24 pro 57mm (2.25") 4 digity, 44 pro 101mm (4") 4 digity, 26 pro 57mm (2.25") 6 digitů (jen u FP a AC jednotek), 46 pro 101mm (4") 6 digitů
(2) Typ vstupu
  Vyberte UTP pro univerzální teplotní/termočlánkový/RTD a procesní vstup, SP pro vážní čidla a procesní vstup, FP pro frekvenční/pulzní/rate/total vstupy, ACC pro AC proudový vstup, ACV pro AC napěťový vstup
(3) Komunikace
  Vyberte pro bez komunikace, -C24 pro izolovaný RS-232 a RS485/422 (jen u UTP a SP jednotek), -C4EI pro ethernet s vestavěným web serverem + RS485/422 (jen u UTP a SP jednotek), -C2A pro RS232 a izolovaný analogový výstup (jen u FP a AC jednotek), -EI pro ethernet s vestavěným web serverem (jen u FP a AC jednotek)
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ověřte si správnost čísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF
 Manuály
   Stáhnout  iLD Big Display - Universal Strain&Process Monitor Manual
   Stáhnout  iLD Big Display Series Controller - Big Display Temperature&Process Controller Manual
   Stáhnout  iLD RS Series - Big Display with Serial Communication
   Stáhnout  iLD Series - iLD Communication Manual
   Stáhnout  iLD Series - iLD Big Display Monitor/Controller Embedded Ethernet
   Stáhnout  iLD24 Big Display SP Series - Universal Strain & Process Controller
   Stáhnout  iLD24 Big Display SP Series - Universal Strain & Process Monitor
   Stáhnout  iLD24 Series - Quick Start Manual iLD Monitor Series
   Stáhnout  iLD24 Series Simplified Menu (-SM) - Quick Start Manual iLD Controller Series Simplified Menu (-SM)
   Stáhnout  iLD24-ACC, iLD24-ACV, iLD24-FP - Quick Start Manual - Big Display
   Stáhnout  iLD24-C2 - Big Remote Display with RS-232 Input
   Stáhnout  iLD24-EI - Big Display with Embedded Ethernet
   Stáhnout  iLD24-SM Series - -SM (Simplified Menu Version) Quick Start Manual iLD Controller
   Stáhnout  iLD24-UTP, iLD44-UTP Series Monitor - Big Display Temperature&Process Monitor Manual
   Stáhnout  iLD26-ACC, iLD26-ACV, iLD26-FP - Quick Start Big Display
   Stáhnout  iLD26-EI - Big Display with Embedded Ethernet
   Stáhnout  iLD44-ACC, iLD44-ACV, iLD44-FP - Quick Start Big Display
   Stáhnout  iLD44-EI Series - Big Display with Embedded Ethernet
   Stáhnout  iLD44-UTP - Big Display Universal Temperature & Process Controller
   Stáhnout  iLD44-UTP Big Display - Quick Start Manual Universal Temperature & Process Monitor
   Stáhnout  iLD44-UTP-SM - -SM Version (Simplified Menu) Big Display Universal Temp & Process Controller
   Stáhnout  iLD46-ACC, iLD46-ACV, iLD46-FP - Big Display
   Stáhnout  iLD46-C2 - Big Remote Display with RS-232 Input
   Stáhnout  iLD46-EI Series - Big Display with Embedded Ethernet