CNiTH a DPiTH Série
Regulátory teploty a relativní vlhkosti série iTH

CNiTH a DPiTH Série : Regulátory teploty a relativní vlhkosti série iTH
Klikněte zde pro větší obrázek.

13,710.00  Kč *
     iTH-i8DH33-5

  dvě regulační smyčky
  teplota a relativní vlhkost
  vysoká přesnost: +/- 0.5 °C pro teplotu a +/- 2 % pro relativní vlhkost
  dodáváno ve 4 různých DIN rozměrech
  volitelné rozšíření o sériovou komunikaci nebo ethernet
  možno rozšířit o 2 regulační nebo alarmové výstupy
  možnost volby typu výstupu: relé, polovodičové spínací prvky, stejnosměrné pulsy, analogový signál napěťový nebo proudový
  jednoduché nastavení
  úplná regulace PID s automatickým nastavením parametrů
  nastavitelný náběh a prodleva pro relativní vlhkost nebo teplotu
  čelní kryti IP65 (NEMA-4)

Zobrazovače/regulátory série iTH umožňují zobrazení nebo regulaci jak teploty, tak i relativní vlhkosti. Všechny přístroje této série se vyznačují vysokou kvalitou a přesností. Koncepce vychází z již známé a oceněné technologie přístrojů iSeries vyráběných v USA , vyznačujících se vysokou přesností a kvalitou, která poskytuje uživatelům 3-letou záruku.

Přístroje se snadno nastavují i obsluhují, což poskytuje širokou škálu využití. Přístroje iTH se dodávají jako jednoduché zobrazovače nebo jako regulátory. Zobrazovače jsou vlastně extrémně přesné programovatelné panelové zobrazovací přístroje, které zobrazují relativní vlhkost, teplotu nebo rosný bod. Regulátory umožňují regulaci ve dvou smyčkách jak teploty, tak i relativní vlhkosti. Lze je snadno naprogramovat od jednoduchých ON/OFF regulátorů až po PID regulátory s vlastním nastavením regulačních parametrů.

Tyto zobrazovače/regulátory jsou dodávány na trh ve čtyřech standardních DIN rozměrech s čelním krytím IP65 (NEMA-4): kompaktní 1/32 DIN (nejmenší regulátor teploty a relativní vlhkosti na světě), oblíbený rozměr 1/16 DIN (čtvercový rozměr s dvojitým displejem), vertikální 1/8 DIN a horizontální 1/8 DIN (výška digitů 21 mm).

LED displej přístrojů série iTH může být naprogramován tak, že libovolně změní barvu (červenou, oranžovou, zelenou) při dosažení nastavené hodnoty.

Regulátory série iTH nabízejí možnost výběru 2 regulačních nebo alarmových výstupů v různých kombinacích typu výstupů: spínací polovodičové relé, standardní relé typu SPDT, pulsní výstup 10 V pro řízení externích polovodičových spínacích relé, nebo analogový výstup volitelný jako regulační nebo jako převodník signálu. Volitelné rozšíření o síťové funkce nebo sériovou komunikaci (doporučeno výrobcem) zahrnuje přímou ethernet LAN konektivitu se zabudovaným web serverem a sériovou komunikací. Opce sériové komunikace C24 obsahuje obě sériové linky RS-232 i RS-485. Komunikační protokol zahrnuje jak MODBUS, tak i ASCII protokol. Opce C4EI obsahuje jak ethernet, tak i komunikaci RS-485 ASCII/MODBUS.

Přístroje série iTH jsou konstruovány tak, že umožňují komunikaci s většinou programů používaných pro řízení nebo monitorování technologie, včetně Microsoft Visual Basic a Excelu. Omega nabízí bezplatně konfigurační a demo software, který umožňuje snadné a rychlé nastavení přístroje pro požadovanou aplikaci.

SPECIFIKACE:

Regulace
Akce: reverzní (ohřev) nebo přímá (chlazení)
Módy: Proporcionální mód čas a amplituda, možnost volby PID regulace manuální nebo automatický, Proporcionální, PI regulace, PD regulace a ON/OFF regulace
Rychlost: 0 až 399,9 sek
Reset: 0 až 3999 sek
Doba cyklu: 1 až 199 sek, pro ON/OFF regulaci nutno nastavit 0
Zesílení: 0.5 až 100 % z rozsahu , mezní hodnota 1 nebo 2
Útlum: 0000 až 0008
Prodleva: 00.00 až 99.59 (HH:MM), nebo vypnuto (OFF)
Doba náběhu na požadovanou hodnotu: 00.00 až 99.59 (HH:MM), nebo vypnuto (OFF)
Automatické ladění: uživatel iniciuje pomocí čelního panelu pouze pro jeden vstup v daném čase
Regulační výstupy 1 a 2
Reléové: 250 VStř. nebo 30 VSs. @ 3A (odporová zátěž); nastavitelné pro regulaci ON/OFF, PID a náběh s prodlevou.
Výstup 1: typ SPDT, může být nakonfigurován jako Alarm 1, Výstup 2: typ SPDT, může být nakonfigurován jako Alarm 2
SSR (polovodičové spínací relé): 20-265 VStř. @ 0.05 – 0.5A (odporová zátěž); trvale
Stejnosměrné pulsy: galvanicky neoddělené; 10 VSs. @ 20mA
Analogový výstup (pouze Výstup 1): galvanicky neoddělený, proporcionální 0-10 VSs nebo 0-20 mA; max.
Alarm 1 a 2 (programovatelný)
Typ: stejný jako pro Výstup 1 a 2
Funkce: horní/dolní mez, nad/pod, pásmo necitlivosti, vyžadující/nevyžadující potvrzení obsluhou, normálně sepnuto/vypnuto, proces/odchylka; možnost nastavení pomocí čelních tlačítek
Analogový výstup (programovatelný): neizolovaný, převod vstupního signálu 0-10 VSs nebo 0-20 mA, max. 500Ω (pouze Výstup 1). Přesnost je +/- 1% z rozsahu, pokud jsou splněny následující podmínky:
1) Vstup není nastaven pod 1% z celého vstupního rozsahu
2) Analogový výstup není nastaven pod 3% výstupního rozsahu

Vstup
Přesnost:
Relativní vlhkost:
+/- 2% pro rozsah 10 až 90 % RH
+/- 3% pro 0 až 10 % a 90 až 100 % RH
Teplota:
+/-0.5 °C (+/-1 °F) pro rozsah 0 až 80 °C (32 až 176 °F)
+/-1 °C (+/-2 °F) pro rozsah -40 až 0 °C a 80 až 124 °C (-40 až 32 °F a 176 až 254 °F)
Rozlišení: 0.1
A/D převodník: 12 bitový pro RH a 14 bitový pro teplotu
Rychlost odečítání: max. 2 vzorky za sekundu
Digitální filtrace: programovatelná
Napájení čidla (volitelné rozšíření – nelze pro přístroje s komunikací): 24 VSs @ 25 mA
Nelze pro přístroje s nízkým napájecím napětím – opce „-DC“

Sériová komunikace a připojení k síti
(Opce –C24, -C4EI, -EI)
Ethernet: standard IEEE 802.3 10Base-T
Podpora protokolů: TCP/IP, ARP, HTTPGET
RS-232/RS-422/RS-488: možnost volby v menu; oba protokoly ASCII a MODBUS jsou volitelné v menu. Programovatelná rychlost 300 až 19.2 K baud; plně programovatelné nastavení přístroje; program pro přenos měřené hodnoty z displeje, alarmových stavů, min/max, měřené vstupní hodnoty a stavu.
RS-485: adresovatelná od 0 do 199
Připojení: šroubovací svorky

Obecné parametry
Displej: 4-místný, 9-segmentový LED
• 10.2 mm (0.40“): i32, i16D, i8DV
• 21 mm (0.83“): i8
• 10.2 mm (0.40“) a 21 mm (0.83“): i8DH
programovatelné nastavení barev pro měřenou veličinu, nastavenou hodnotu a teplotní jednotku: (červenou, oranžovou, zelenou)
Pracovní teplota: 0-50 °C (32 až 122 °F), 90 % RH – nekondenzující
Napájecí napětí: Podle typu objednaného přístroje


 Číslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 DPiTH-i8DV-5    11,820.00 Kč   ukazatel, teplota a RH input, 1/8 DIN, dvojitý vertikální displej, 137mm sonda pro iTH s 6.1m dlouhým kabelem
 DPiTH-i8DH-5    11,820.00 Kč   ukazatel, teplota a RH input, 1/8 DIN, dvojitý horizontální displej, 137mm sonda pro iTH s 6.1m dlouhým kabelem
 DPiTH-i8DH-5-C24    13,860.00 Kč   ukazatel, teplota a RH input, 1/8 DIN, dvojitý horizontální displej, 137mm sonda pro iTH s 6.1m dlouhým kabelem a izolovaným RS-232 a RS485/422 komunikačním rozhraním
 DPiTH-i16D-5-EI   Kontaktujte prodejce  ukazatel, teplota a RH input, 1/16 DIN, dvojitý displej, 137mm sonda pro iTH s 6.1m dlouhým kabelem a ethernet rozhraním s vestavěným web serverem.
 DPiTH-i16D-5-C4EI   Kontaktujte prodejce  ukazatel, teplota a RH input, 1/16 DIN, dvojitý displej, 137mm sonda pro iTH s 6.1m dlouhým kabelem a ethernet rozhraním s vestavěným web serverem + izolovaný RS485/422 vstup až pro 31 zařízení
 DPiTH-i32-5    8,820.00 Kč   ukazatel, teplota a RH input, 1/32 DIN, jednoduchý displej, 137mm sonda pro iTH s 6.1m dlouhým kabelem
 CNiTH-i8DH33-5    13,710.00 Kč   regulátor, teplota a RH vstup, 1/8 DIN, dvojitý horizontální displej, 2 relé: Form "C"SPDT 3 A @ 120 Vac, 3 A @ 240 Vac, 137mm sonda pro iTH s 6.1m dlouhým kabelem
 CNiTH-i8DH33-5-C24    15,600.00 Kč   regulátor, teplota a RH vstup, 1/8 DIN, dvojitý horizontální displej, 2 relé: Form "C"SPDT 3 A @ 120 Vac, 3 A @ 240 Vac, 137mm sonda pro iTH s 6.1m dlouhým kabelem + izolované RS232 a RS485/422 komunikační rozhraní
 CNiTH-i8DV33-5-EI   Kontaktujte prodejce  regulátor, teplota a RH vstup, 1/8 DIN, dvojitý vertikální displej, 2 relé: Form "C"SPDT 3 A @ 120 Vac, 3 A @ 240 Vac, 137mm sonda pro iTH s 6.1m dlouhým kabelem + ethernet rozhraní s vestavěným web serverem
 CNiTH-i8DH33-5-C4EI   Kontaktujte prodejce  regulátor, teplota a RH vstup, 1/8 DIN, dvojitý horizontální displej, 2 relé: Form "C"SPDT 3 A @ 120 Vac, 3 A @ 240 Vac, 137mm sonda pro iTH s 6.1m dlouhým kabelem + ethernet rozhraní s vestavěným web serverem a izolovaný RS485/422 vstup až pro 31 zařízení
 CNiTH-i16D33-5    12,600.00 Kč   regulátor, teplota a RH vstup, 1/16 DIN, dvojitý displej, 2 relé: Form "C"SPDT 3 A @ 120 Vac, 3 A @ 240 Vac, 137mm sonda pro iTH s 6.1m dlouhým kabelem
 CNiTH-i16D33-5-EI    14,340.00 Kč   regulátor, teplota a RH vstup, 1/16 DIN, dvojitý displej, 2 relé: Form "C"SPDT 3 A @ 120 Vac, 3 A @ 240 Vac, 137mm sonda pro iTH s 6.1m dlouhým kabelem + ethernet rozhraní s vestavěným web serverem
 CNiTH-i16D33-5-C4EI   Kontaktujte prodejce  regulátor, teplota a RH vstup, 1/16 DIN, dvojitý displej, 2 relé: Form "C"SPDT 3 A @ 120 Vac, 3 A @ 240 Vac, 137mm sonda pro iTH s 6.1m dlouhým kabelem + ethernet rozhraní s vestavěným web serverem a izolovaným RS485/422 vstupem až pro 31 zařízení
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny přímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddělení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: součástí dodávky je originální uživatelská příručka

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF
 Manuály
   Stáhnout  DPiTH-i8DH and DPiTH-i8DV - iSeries Humidity + Temp Monitor/Alarm
   Stáhnout  DPiTH-i32 iSeries - Quick Start Manual - Humidity + Temperature Monitor/Alarm
   Stáhnout  DPiTH-i16D iSeries - Quick Start Manual Humidity + Temperature 1/16 DIN
   Stáhnout  DPiTH iSeries - Humidity + Temperature Monitor/Alarm
   Stáhnout  CNiTH-i8DH & CNiTH-i8DV - Quick Start Manual Humidity + Temp Controller
   Stáhnout  CNiTH-i32 iSeries - Quick Start Manual - Humidity + Temperature Controller
   Stáhnout  CNiTH-16D iSeries - Quick Start Humidity + Temp Controller
   Stáhnout  CNiTH Series - Temperature + Humidity Controller Manual