LC101 a LC111
Celokovovß vß×nÝ Ŕidla typu "S"

LC101 a LC111 : Celokovovß vß×nÝ Ŕidla typu
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

10,870.00  Kč *
     LC101-25

  Celokovovß konstrukce vhodnß pro pr¨myslovÚ aplikace
  Vysokß p°esnost
  Pýtibodovß kalibrace
  Jiskrovß bezpeŔnost

SPECIFIKACE
NapßjenÝ: 10 Vss (max.15 Vss)
Vřstup: 3 mV/V ▒0,0075 mV/V kalibrovßno pro 0%,50%,100%,50%,0%
P°esnost: ▒0,03% z rozsahu
Linearita: ▒0,03% z rozsahu
Opakovatelnost: ▒0,01% z rozsahu
KolÝsßnÝ nuly: ▒1% z rozsahu
ProvoznÝ teplota: -40 a× +93░C
Kompenzovanř teplotnÝ rozsah: 17 a× 71░C
Hystereze: ▒ 0,02% z rozsahu
Vliv teploty:
Nula: 0,0013% rozsahu/░C - RozpýtÝ: 0,0008% rozsahu/░C
BezpeŔnß p°etÝ×itelnost: 150% rozsahu
MeznÝ p°etÝ×itelnost: 300% rozsahu
VřstupnÝ odpor: 350 Ohm ▒5 Ohm
Konstrukce: ocel t°Ýdy 17
ElektrickÚ p°ipojenÝ: 4,8 m PVC kabel

KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 LC101-25    10,870.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒11,35 kg
 LC101-50    10,870.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒22,7 kg
 LC101-100    10,870.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒45,4 kg
 LC101-200    10,870.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒90,8 kg
 LC101-250    10,870.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒113,5 kg
 LC101-500    10,870.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒227 kg
 LC101-1K    10,870.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒454 kg
 LC101-2K    10,870.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒908 kg
 LC101-3K    12,920.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒1362 kg
 LC101-5K    15,600.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒2270 kg
 LC101-10K    16,230.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒4540 kg
 LC101-20K    23,630.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒9080 kg
 LC101-25K    28,510.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒11350 kg
 LC101-30K    28,510.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒13620 kg
 LC101-40K    30,240.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒18160 kg
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 P°Ýklad objednßvky: (1) LC101-50 Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒22,7 kg = 10,870.00 Kč

(1) (2)
LC -
Popis voleb
(1) ProvedenÝ s kabelem nebo konektorem
  Vyberte 101 pro provedenÝ s kabelem, 111 pro provedenÝ s konektorem
(2) Rozsah
  Vyberte 25 pro rozsah ▒11.35 kg, 50 pro rozsah ▒22.7 kg, 100 pro rozsah ▒45.4 kg, 200 pro rozsah ▒90.8 kg, 250 pro rozsah ▒113.5 kg, 500 pro rozsah ▒227 kg, 1K pro rozsah ▒454 kg, 2K pro rozsah ▒908 kg, 3K pro rozsah ▒1362 kg, 5K pro rozsah ▒2270 kg, 10K pro rozsah ▒4540 kg, 20K pro rozsah ▒9080 kg, 25K pro rozsah ▒11350 kg, 30K pro rozsah ▒13620 kg, 40K pro rozsah ▒18160 kg
 Poznßmka: ne vÜechny kombinace jsou sprßvnÚ, ový°te si sprßvnost ŔÝsla modelu.

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF