LC307
SubminiaturnÝ vysokokapacitnÝ vß×nÝ Ŕidla

LC307 : SubminiaturnÝ vysokokapacitnÝ vß×nÝ Ŕidla
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

13,390.00  Kč *
     LC307-250

  ProvedenÝ "top hat"
  Pýtibodovß kalibrace
  MalÚ rozmýry
  Rozsahy do 45 tun

SnÝmaŔe sÚrie LC307 jsou malÚ svřmi rozmýry nikoliv vÜak svřmi vlastnostmi a u×itnou hodnotou. Jsou urŔeny p°edevÜÝm pro aplikace kde je pot°eba mý°it vysokÚ rozsahy a nenÝ mo×no pou×Ýt robustnÝ Ŕidla pro nedostatek montß×nÝho prostoru. NerezovÚ provedenÝ a specißlnÝ vřbýr tenzometrickřch snÝmaŔ¨ zajiÜŁujÝ dlouhodobou ×ivotnost a vynikajÝcÝ parametry. TeplotnÝ kompenzace je °eÜena destiŔkou s elektronikou v p°ÝvodnÝm kabelu ke snÝmaŔi.

KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 LC307-250    13,390.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 113,5 kg
 LC307-500    13,390.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 227 kg
 LC307-1K    13,390.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 454 kg
 LC307-2K    13,390.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 908 kg
 LC307-3K    13,390.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 1362 kg
 LC307-5K    16,070.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 2270 kg
 LC307-7.5K    16,070.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 3405 kg
 LC307-10K    16,070.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 4540 kg
 LC307-50K    20,010.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 22700 kg
 LC307-100K    20,010.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 45400 kg
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 P°Ýklad objednßvky: (1) LC307-500 Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 227 kg = 13,390.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF