LCGD
MiniaturnÝ pr¨myslovß vß×nÝ Ŕidla

LCGD : MiniaturnÝ pr¨myslovß vß×nÝ Ŕidla
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

17,330.00  Kč *
     LCGD-250

  Vysokß p°esnost
  NÝzkř profil
  MiniaturnÝ rozmýry
  ProvedenÝ z nerez oceli
  Dlohodobß stabilita

SÚrie LCGD se vyznaŔuje p°edevÜÝm nÝzkřm profilem a vynikajÝcÝ dlouhodobou stabilitou. SnÝmaŔe jsou konstruovßny z nerez oceli a jsou urŔeny pro montß× na rovnÚ plochy a jsou ji× opat°eny ôknoflÝkemö pro p°ipojenÝ mý°enÚ zßtý×e.

KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 LCGD-25    20,480.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 0 - 11.35 kg
 LCGD-50    20,480.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 0 - 22,7 kg
 LCGD-100    20,480.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 0 - 45,4 kg
 LCGD-250    17,330.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 0 - 113,5 kg
 LCGD-500    16,070.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 0 - 227 kg
 LCGD-1K    16,070.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 0 - 454 kg
 LCGD-2K    16,070.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 0 - 908 kg
 LCGD-5K    18,430.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 0 - 2270 kg
 LCGD-10K    18,430.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 0 - 4540 kg
 LCGD-50K    24,260.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 0 - 22700 kg
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 P°Ýklad objednßvky: (1) LCGD-25 Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah 0 - 11,35 kg = 20,480.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF