LCM304
KompresnÝ vß×nÝ Ŕidlo z nerezovÚ oceli pr¨mýru 25 mm, MetrickÚ, 0-100 a× 0-50,000 N

LCM304 : KompresnÝ vß×nÝ Ŕidlo z nerezovÚ oceli pr¨mýru 25 mm, MetrickÚ, 0-100 a× 0-50,000 N
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

10,560.00  Kč *
     LCM304-2KN

  pro pr¨myslovÚ ˙Ŕely
  vŔetný snÝmacÝ plochy pro jednoduchou aplikaci
  miniaturnÝ pr¨mýr 25 mm s vysokřm týlem senzoru
  5ti bodovß kalibrace

SÚrie Omega LCM304 p°edstavuje nejvyÜÜÝ t°Ýdu ze vÜech miniaturnÝch vß×nÝch Ŕidel. DÝky jejich malÚmu pr¨mýru (25 mm) je mo×nÚ je snadno instalovat do nejr¨znýjÜÝch mÝst nebo na rovnÚ povrchy. MasivnÝ týlo z nerezovÚ oceli a konstrukce vysokÚ kvality zajiÜŁuje jejich pou×itelnost v nejr¨znýjÜÝch pr¨myslovřch aplikacÝch.


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 LCM304-100N   Kontaktujte prodejce  MiniaturnÝ kompresnÝ vß×nÝ Ŕidlo s rozsahem 0 a× 100N
 LCM304-200N   Kontaktujte prodejce  MiniaturnÝ kompresnÝ vß×nÝ Ŕidlo s rozsahem 0 a× 200N
 LCM304-300N   Kontaktujte prodejce  MiniaturnÝ kompresnÝ vß×nÝ Ŕidlo s rozsahem 0 a× 300N
 LCM304-500N    10,560.00 Kč   MiniaturnÝ kompresnÝ vß×nÝ Ŕidlo s rozsahem 0 a× 500N
 LCM304-2KN    10,560.00 Kč   MiniaturnÝ kompresnÝ vß×nÝ Ŕidlo s rozsahem 0 a× 2KN
 LCM304-5KN    10,560.00 Kč   MiniaturnÝ kompresnÝ vß×nÝ Ŕidlo s rozsahem 0 a× 5KN
 LCM304-10KN    10,560.00 Kč   MiniaturnÝ kompresnÝ vß×nÝ Ŕidlo s rozsahem 0 a× 10KN
 LCM304-20KN    10,560.00 Kč   MiniaturnÝ kompresnÝ vß×nÝ Ŕidlo s rozsahem 0 a× 20KN
 LCM304-50KN    10,560.00 Kč   MiniaturnÝ kompresnÝ vß×nÝ Ŕidlo s rozsahem 0 a× 50KN
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: 5-ti bodovř NIST certifikßt je p°ilo×en

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF