LCM501 a LCM511
Vysoce p°esnß nerezovß vß×nÝ Ŕidla

LCM501 a LCM511 : Vysoce p°esnß nerezovß vß×nÝ Ŕidla
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

12,130.00  Kč *
     LCM501-50

  ProvedenÝ z nerez oceli
  Pýtibodovß kalibrace
  Jiskrovß bezpeŔnost dle FM
  Rozsahy od 10 kg do 10 000 kg

SPECIFIKACE

NapßjenÝ: 10 Vss (max.15 Vss)
Vřstup: 3 mV/V ▒0,25%
kalibrovßno pro 0 %, 50 %, 100 %, 50 %, 0 %
Linearita: ▒0,03% z rozsahu
Hystereze: ▒0,02% z rozsahu
Opakovatelnost: ▒0,02% z rozsahu
KolÝsßnÝ nuly: ▒1% z rozsahu
ProvoznÝ teplota: -34 a× 82 ░C
Kompenzovanř teplotnÝ rozsah: 16 a× 71 ░C
Vliv teploty: Nula: ▒0,0018% rozsahu/░C - Rozsah: ▒ 0,0018% rozsahu/░C
BezpeŔnß p°etÝ×itelnost: 150 % rozsahu
MeznÝ p°etÝ×itelnost: 300 % rozsahu
VstupnÝ odpor: 360 Ohm minimßlný
VřstupnÝ odpor: 350 Ohm ▒10 Ohm
Konstrukce: 17-4 PH nerez ocel
ElektrickÚ p°ipojenÝ:
LCM511: konektor DT02H-10-6P, protikus PT06F10-6S (nutno dokoupit zvlßÜŁ)
LCM501:4,8 m stÝnýnř PVC kabel


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 LCM501-50    12,130.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒50 kg
 LCM501-100    12,130.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒100 kg
 LCM501-250    12,130.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒250 kg
 LCM501-500    12,130.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒500 kg
 LCM501-1K    12,450.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒1000 kg
 LCM501-2.5K    12,450.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒2500 kg
 LCM501-5K    15,600.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒5000 kg
 LCM501-10K    24,260.00 Kč   Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒10000 kg
 PT06F10-6S    890.00 Kč   P°ipojovacÝ konektor pro LCM511
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: Ŕidla ukonŔenÚ konektorem jsou ze sÚrie LC511, cena je stejnß jako u LC501. Je t°eba p°iobjednat konektor PT06F10-6S
 P°Ýklad objednßvky: (1) LCM501-100 Vß×nÝ Ŕidlo, rozsah ▒100 kg = 12,130.00 Kč

(1) (2)
LCM -
Popis voleb
(1) ProvedenÝ s kabelem nebo konektorem
  Vyberte 501 pro provedenÝ s kabelem, 511 pro provedenÝ s konektorem
(2) Rozsah
  Vyberte 50 pro ▒50 kg, 100 pro ▒100 kg, 250 pro ▒250 kg, 500 pro ▒500 kg, 1K pro ▒1000 kg, 2.5K pro ▒2500 kg, 5K pro ▒5000 kg, 10K pro ▒10000 kg
 Poznßmka: ne vÜechny kombinace jsou sprßvnÚ, ový°te si sprßvnost ŔÝsla modelu.

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF
 SouvÝsejÝcÝ odkazy
   DP41: PanelovÚ procesnÝ a teplotnÝ indikßtory sÚrie INFINITY
   DP25B Series: ProcesnÝ panelovÚ indikßtory 1/8 DIN sÚrie INFINITY "C"