LCS - DISCONTINUED
Load Bolts for Axial Static Tension Loads - Discontinued

LCS - DISCONTINUED : Load Bolts for Axial Static Tension Loads<span class=discontinue-title> - Discontinued</span>
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.
  N.I.S.T Calibration Certificate Included
  Full Wheatstone Bridge Configuration
  Bolt Diameter from 1 /4 up to 1 inch
  Accuracy of 0.60% Full Scale

OMEGA’s LCS Series load bolts offer a unique alternative to conventional load cells. The required mounting configuration makes the LCS ideally suited for studying joint forces, separations, and design.


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: LCS load bolts include a NIST traceable calibration certificate.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF
 Souvísející odkazy
   DP25B Series: 1/8 DIN Process Meter & Controller
   DP41: 1/8 DIN High Performance Temperature, Process and Strain Meter