LCT-01
DigitßlnÝ tester vß×nÝch Ŕidel

LCT-01 : DigitßlnÝ tester vß×nÝch Ŕidel
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.
  RychlÚ testovßnÝ vß×nÝch Ŕidel
  UsnadnýnÝ vyhledßvßnÝ poruch vß×nÝch systÚm¨
  Kompatibilita s výtÜinou Ŕidel
  Mo×nost testovßnÝ Ŕidla bez odpojenÝ ze systÚmu
  P°enosnÚ provedenÝ, bateriovÚ napßjenÝ, jednoduchß obsluha

HlavnÝ test zahrnuje:
VstupnÝ odpor: rozliÜenÝ 1 Ohm
VřstupnÝ odpor: rozliÜenÝ 1 Ohm
Odpor mezi stÝnýnÝm a vstupem/vřstupem: do 10 MOhm
Odpor mezÝ zemÝ a vstupem/vřstupem: do 10 MOhm
Vřstup: v procentech plnÚho rozsahu

SPECIFIKACE
NapßjecÝ napýtÝ: 2,5 Vss
Vnit°nÝ rozliÜenÝ: 12-bitovÚ
Celkovß p°esnost: 2%
Vřstup: 1 mV/V a× 5 mV/V volitelnř u×ivatelem s krokem po 0,1 mV/V (p°ednastavenß hodnota je 2 mV/V)
NapßjenÝ: 4 tu×kovÚ baterie
Äivotnost bateriÝ: 500 hodin p°i pou×itÝ alkalickřch Ŕlßnk¨
PoŔet p°ipojovacÝch svorek: 8
Rozmýry: 100 x 180 x 44 mm
Hmotnost: 250 g

KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 LCT-01   Kontaktujte prodejce  Tester vß×nÝch Ŕidel
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF