LD200
SnÝmaŔe posunutÝ

LD200 : SnÝmaŔe posunutÝ
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.
  NÝzkß cena - vysokß linearita
  RobustnÝ konstrukce pro pr¨myslovÚ aplikace
  Snadnß instalace
  ZpracovßnÝ signßlu bý×nřmi p°evodnÝky
  Mo×nost vřmýny mý°ÝcÝ tyŔe

P°evodnÝky posunutÝ sÚrie LD200 se st°Ýdavřm napßjenÝm jsou z ekonomickÚho hlediska vřhodnou investicÝ spojujÝcÝ robustnÝ kovovou konstrukci a Üirokř vřbýr mý°ÝcÝch rozsah¨ (od ▒ 1,5 mm do ▒ 10 mm). Tyto p°evodnÝky mohou břt pou×ity vÜude tam, kde je zapot°ebÝ vysokÚho rozliÜenÝ a mnohonßsobnÚ opakovatelnosti mý°enÝ. Svou konstrukcÝ jsou vhodnÚ i pro aplikace se zvřÜenou vlhkostÝ, s vřskytem oleje, pro pr¨myslovÚ prost°edÝ vy×adujÝcÝ dobrÚ mechanickÚ vlastnosti i odolnost proti vibracÝm. DÝky svÚmu pou×itÝ v ÜirokÚm, plný kompenzovanÚm teplotnÝm rozsahu a dobrÚ linearitý jsou p°Ýstroje tÚto sÚrie ideßlnÝ pro výtÜinu pr¨myslovřch a mý°ÝcÝch aplikacÝ.

KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 LD200-1.25   Kontaktujte prodejce  SnÝmaŔ posunutÝ, nominßlnÝ rozsah ▒1,25 mm
 LD200-2.5   Kontaktujte prodejce  SnÝmaŔ posunutÝ, nominßlnÝ rozsah ▒2,50 mm
 LD200-5   Kontaktujte prodejce  SnÝmaŔ posunutÝ, nominßlnÝ rozsah ▒5 mm
 LD200-7.5   Kontaktujte prodejce  SnÝmaŔ posunutÝ, nominßlnÝ rozsah ▒7,5 mm
 LD200-10   Kontaktujte prodejce  SnÝmaŔ posunutÝ, nominßlnÝ rozsah ▒10 mm
 LDX-2    14,650.00 Kč   Loop powered LVDT signal conditioner
 LDX-3A    18,430.00 Kč   AC powered LVDT signal conditioner
 LDX-4    18,270.00 Kč   DC powered LVDT signal conditioner
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF