ML4C Series
Non-Reversible OMEGALABEL® Temperature Monitors

ML4C Series : Non-Reversible OMEGALABEL® Temperature Monitors
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.
  Non-Reversible
  Four temperature ratings per label
  13/32 x 5/32"

The ML4C are miniature non-reversible temperature labels. Each label contains 4 dots with different temperature ranges. Upon reaching the rated temperature, the dot will change color. Even though the temperature may drop, the dot will retain the color change as a permanent indication that the temperature was reached.


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 ML4C-40-10    410.00 Kč   Mini Label, 4 Temperature Rating (40, 43, 46, 49°C), package of 10
 ML4C-54-30    1,080.00 Kč   Mini Label, 4 Temperature Rating (54, 60, 66, 71°C), package of 30
 ML4C-143-10    410.00 Kč   Mini Label, 4 Temperature Rating (143, 149, 154, 160°C), package of 10
 ML4C-77-30    1,080.00 Kč   Mini Label, 4 Temperature Rating (77, 82, 88, 93°C), package of 30
 ML4C-99-10    410.00 Kč   Mini Label, 4 Temperature Rating (99, 104, 110, 116°C), package of 10
 ML4C-121-10    410.00 Kč   Mini Label, 4 Temperature Rating (121, 127, 132, 138°C), package of 10
 ML4C-188-10    410.00 Kč   Mini Label, 4 Temperature Rating (188, 193, 199, 204°C), package of 10
 ML4C-241-30    1,080.00 Kč   Mini Label, 4 Temperature Rating (241, 249, 254, 260°C), package of 30
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: Insert -10” for package of 10 or “-30” for package of 30.
 Pøíklad objednávky: (1) ML4C-40-30 Mini Label, 4 Temperature Rating (40, 43, 46, 49°C), package of 30 = 1,080.00 Kč

(1) (2)
ML4C-
Popis voleb
(1) Temperatur Range
  Vyberte 40 pro 40/43/46/49°C, 54 pro 54/60/66/71°C, 77 pro 77/82/88/93°C, 99 pro 99/104/110/116°C, 121 pro 121/127/132/138°C, 143 pro 143/149/154/160°C, 166 pro 166/171/177/182°C, 188 pro 188/193/199/204°C, 210 pro 210/216/224/232°C, 241 pro 241/249/254/260°C
(2) Package Quantity
  Vyberte -10 pro Package of 10, -30 pro Package of 30
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ovìøte si správnost èísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF