MTP Jack Panel Series
Jack Panels for Mini 3-Prong ,3 Pole TC or RTD Connectors

MTP Jack Panel Series : Jack Panels for  Mini 3-Prong ,3 Pole TC or RTD Connectors
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.

1,670.00  Kč *
     MTP1-06-E

  Compact Design for MTP Series Connectors
  Perfect for Shielded Thermocouples, RTD’s and 700 Series Thermistors
  3/32" Panel Thickness
  Available in J, K, T, E, and U Calibrations

Circuits
Per Row
 1 Row
(1 3/4" H)
2 Row
(3 1/4" H)
3 Row
(4 3/4" H)
4 Row
(6 1/4" H)
6
(438" L)
Model No.MTP-1-06-(*)MTP-2-12-(*)MTP-3-18-(*)MTP-4-24-(*)
12**
(8 1/8" L)
Model No.MTP-1-12-(*)MTP-2-24-(*)MTP-3-36-(*)MTP-4-48-(*)
18**
(11 7/8" L)
Model No.MTP-1-18-(*)MTP-2-36-(*)MTP-3-54-(*)MTP-4-72-(*)
*Insert thermocouple calibration code: J, K, T, E or U.
** 6 mounting holes per panel.


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 MTP1-06-E    1,670.00 Kč   Jack Panel for 3 Prong Connectors, 1 Row, 6 Circuits, E Calibration
 MTP2-12-K    2,450.00 Kč   Jack Panel for 3 Prong Connectors, 2 Rows, 12 Circuits, K Calibration
 MTP3-18-J    3,520.00 Kč   Jack Panel for 3 Prong Connectors, 3 Rows, 18 Circuits, J Calibration
 MTP4-24-T    4,430.00 Kč   Jack Panel for 3 Prong Connectors, 4 Rows, 24 Circuits, T Calibration
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)

(1) (2) (3)
MTP - -
Popis voleb
(1) Number of Rows
  Vyberte 1 pro 1 row, 2 pro 2 rows, 3 pro 3 rows, 4 pro 4 rows
(2) Number of Circuits
  Vyberte 06 pro 6 circuits, 12 pro 12 circuits, 18 pro 18 circuits, 24 pro 24 circuits, 36 pro 36 circuits, 48 pro 48 circuits, 54 pro 54 circuits, 72 pro 72 circuits
(3) Thermocouple Calibration
  Vyberte J pro J type, K pro K type, T pro T type, E pro E type, U pro U type
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ovìøte si správnost èísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF
 Souvísející odkazy
   MTP Series: 3-Prong Mini flat pin Connector for Thermocouple, RTD and 3-Wire Thermistor