MTR-1
Motor Rotation Indicator – Clockwise or Counter-Clockwise Motor Rotation

MTR-1 : Motor Rotation Indicator – Clockwise or Counter-Clockwise Motor Rotation
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.

3,060.00  Kč *
     MTR-1

  Gives Proper Connection Sequence
  No External Power Required
  Solid State Construction

The MTR-1 works on any single or multiple 3-phase motor installation and allows all motors in a multiple installation to run in the proper direction without trial and error. Open windings or demagnetized windings can also be identified using the MTR-1.


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 MTR-1    3,060.00 Kč   Motor rotation indicator
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: Insulated test leads included
 Pøíklad objednávky: (1) MTR-1 motor rotation indicator, SC-450S optional carrying case = 3,060.00 Kč

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF