NHJP Series
High Temperature Jack Panels for Standard Size Ceramic Connectors

NHJP Series : High Temperature Jack Panels for Standard Size Ceramic Connectors
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.
  Rugged NHX or UHX Ceramic Connectors
  Heavy Duty Steel Panel
  Compensated Hardware

OMEGA high temperature jack panels feature ceramic connectors mounted in a steel plate for service temperatures up to 1000°F (537°C). These panels with UHX connectors are ideal when glazed ceramic or nylon connector panels would contaminate a vacuum system.

Circuits
Per Row
1 Row
(25/8" H)
2 Rows
(43/8" H)
3 Rows
(61/8" H)
4 Rows
(77/8" H)
6
(53/4" L)
NHJP1-06-[*] NHJP2-12-[*] NHJP3-18-[*] NHJP4-24-[*]
12
(101/4" L)
NHJP1-12-[*] NHJP2-24-[*] NHJP3-36-[*] NHJP4-48-[*]
18
(143/4" L)
NHJP1-18-[*] NJHP2-36-[*] NHJP3-54-[*] NHJP4-72-[*]
Connector
Quantity Discounts

1-10 . . . . . . . . . . . . .Net
11-24 . . . . . . . . . . .10%
25-49 . . . . . . . . . . .15%
50-99 . . . . . . . . . . .20%
100 and up . . . .Consult Sales


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 NHJP1-06-J    2,840.00 Kč   6 connectors in 1 row, type J thermocouple
 NHJP1-06-K    2,840.00 Kč   6 connectors in 1 row, type K thermocouple
 NHJP3-18-E    6,620.00 Kč   18 connectors in 3 rows, type E thermocouple
 NHJP2-12-K    4,590.00 Kč   12 connectors in 2 rows, type K thermocouple
 NHJP2-12-T    4,590.00 Kč   12 connectors in 2 rows, type T thermocouple
 HACL    110.00 Kč   Panel mounting adaptor clip
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: All OMEGA® NHJP jack panels are shipped unassembled, with all necessary hardware for mounting included.

(1) (2) (3)
NHJP - -
Popis voleb
(1) Number of Rows
  Vyberte 1 pro 1 row, 2 pro 2 rows, 3 pro 3 rows, 4 pro 4 rows
(2) Total Number of Connectors
  Vyberte 06 pro 6 connectors, 12 pro 12 connectors, 18 pro 18 connectors, 24 pro 24 connectors, 36 pro 36 connectors, 48 pro 48 connectors, 54 pro 54 connectors, 72 pro 72 connectors
(3) Thermocouple Calibration
  Vyberte J pro J T/C, K pro K T/C, T pro T T/C, E pro E T/C, R/S pro R or S T/C, N pro N T/C, U pro Uncompensated Connector
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ovìøte si správnost èísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF