SÚrie NOX
StandardnÝ vysokoteplotnÝ keramickÚ konektory barevný znaŔenÚ

SÚrie NOX : StandardnÝ vysokoteplotnÝ keramickÚ konektory barevný znaŔenÚ
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

340.00  Kč *
     NOX-K-F

  ProvedenÝ s plnřmi piny
  Pro teploty max. 650 ░C
  Barevný znaŔenÚ podle typu termoŔlßnku
  mo×nost barevnÚho znaŔenÝ podle IEC nebo ANSI

KeramickÚ konektory s glazurou (NOX) nebo bez glazury (UOX) jsou dodßvßny s barevnřm rozliÜenÝm podle ANSI normy. MaximßlnÝ teplota je dßna pouze typem termoŔlßnku. CHROMEGA « -ALOMEGA « , ×elezo-konstantan a CHROMEGA « -konstantan jsou pou×itelnÚ a× do 650░C a mý´-konstantan v celÚm svÚm rozsahu do 400░C. Pro ostatnÝ typy platÝ maximßlnÝ teplota 260░C.

P°Ýklady provedenÝ i cen jsou v tabulce "Pro objednßnÝ". Pro dalÜÝ provedenÝ pou×ijte tabulku "Tvorba ŔÝsla modelu"
KompletnÝ informace o nabÝzenřch provedenÝch naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 NOX-K-M    380.00 Kč   keramickř konektor, zßstrŔka, typ K
 NOX-T-F    340.00 Kč   keramickř konektor, zßsuvka, typ T
 NOX-J-MF    630.00 Kč   keramickř konektor, pßr, typ J
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 P°Ýklad objednßvky: (1) NOX-J-MF keramickř konektor, pßr, typ J = 630.00 Kč

(1) (2)
NOX- -
Popis voleb
(1) Typ termoŔlßnku
  Vyberte K pro typ K, J pro typ J, T pro typ T, E pro typ E, R/S pro typ R/S, G pro typ G, C pro typ C, D pro typ D, U pro nekompenzovanř, N pro typ N
(2) Typ konektoru
  Vyberte M pro zßstrŔku, F pro zßsuvku, MF pro pßr
 Poznßmka: ne vÜechny kombinace jsou sprßvnÚ, ový°te si sprßvnost ŔÝsla modelu.

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF