OM-CP-LEVEL101
Dataloger pro vřÜku hladiny a teplotu

OM-CP-LEVEL101 : Dataloger pro vřÜku hladiny a teplotu
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

20,790.00  Kč *
     OM-CP-LEVEL101-SS

  pono°itelnř
  programovatelnř Ŕas startu
  u×ivatelskß kalibrace pomocÝ softwaru

RobustnÝ dataloger hladiny a teploty je napßjen bateriÝ a pou×Ývß se pro automatickř zßznam hladiny od 0 do 23m a teploty od -40 do 80░C. Mý°Ý se absolutnÝ tlak vody a pomocÝ softwaru se ˙daje konvertujÝ na vřÜku hladiny. Kompenzace atmosferickÚho tlaku si provede u×ivatel zadßnÝm tÚto hodnoty do softwaru, jen× pak namý°enÚ hodnoty koriguje. Dataloger OM-CP-LEVEL101 tak m¨×e zmý°it a× 16.383 vzork¨ teploty a 16.383 vzork¨ hladiny. Ke ka×dÚme vzorku je automaticky p°i°azen ˙daj reßlnÚho Ŕasu a vÜe se uklßdß do pamýti. MalÚ rozmýry datalogeru umoײujÝ jeho pou×itÝ prakticky tÚmý° kdekoliv. Dataloger komunikuje s PC p°es komunikaŔnÝ port RS-232, pou×Ývß Windows software, kterř umoײuje data vytisknout v grafickÚ nebo tabulkovÚ formý a lze je takÚ exportovat do textovÚho souboru nebo souboru pro Microsoft Excel.


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 OM-CP-LEVEL101-SS    20,790.00 Kč   Dataloger hladiny a teploty (nerez)
 OM-CP-LEVEL101-SS-CERT    22,840.00 Kč   Dataloger hladiny a teploty (nerez) s NIST kalibraŔnÝm certifikßtem
 OM-CP-IFC200    4,160.00 Kč   Software pro Windows, USB komunikaŔnÝ kabel, dÚlka 3,7m
 OM-CP-IFC110    3,500.00 Kč   Windows software a 1,2m komunikaŔnÝ RS-232 kabel
 OM-CP-BAT102    390.00 Kč   NßhradnÝ lithiovß baterie 3,6V
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: Nßvod pro windows software a kabel RS-232 je dodßvßn s OM-CP-IFC101
 P°Ýklad objednßvky: (1) OM-CP-LEVEL101-SS Dataloger hladiny a teploty (nerez plßÜŁ) = 20,790.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF