OM-SQ2040
Přenosný záznamník dat s 16 nebo 32 univerzálními vstupy

OM-SQ2040 : Přenosný záznamník dat s 16 nebo 32 univerzálními vstupy
Klikněte zde pro větší obrázek.

97,970.00  Kč *
     OM-SQ2040-2F16

  16 diferenciálních nebo 32 jednoduchých univerzálních analogových vstupů pro měření napětí, proudu nebo odporu plus 2 pro velké napětí, 4 pro pulzy a 8 digitálních pro události/stavy
  Analogové vstupy mohou být použity s termistory, termočlánky, odporovými snímači teploty ve 2-, 3- nebo 4-vodičovém zapojení a snímači se signálem 4 až 20mA
  Uživatelem volitelná rychlost ukládání dat do 100 Hz až pro 4 kanály
  Stahování dat do odnímatelné paměti MMC/SD (multimedia Card/Secure Digital)
  Velká vnitřní trvalá paměť-uchování dat je virtuálně neomezeno
  Komunikační rozhraní Ethernet, USB a RS-232
  Napájení pro snímač a FET poplachové výstupy pro použití s vnějším zařízením
  Snadný přístup k informacím pomocí dvouřádkového 20 znakového LCD a panelu s tlačítky
  Pomocí pokročilých matematických funkcí lze vytvořit vypočítávané/odvozené kanály

Série OM-SQ2040 spojuje vyšší počet kanálů, stejný výkon, efektní vlastnosti a univerzální vstupy v kompaktním elegantním a snadno použitelném přenosném přístroji obdobně jako OM-SQ2020. Použitím vysoce přesných 24-bitových převodníků, zdvojeného procesoru a odnímatelné doplňkové paměti, poskytuje velkou pružnost při práci s širokým rozsahem komplexních a náročných mnohakanálových aplikacích.
Série OM-SQ2040 jsou ideální záznamníky dat pro aplikace v průmyslu, vědeckém výzkumu a při zajišťování kvality výroby. OM-SQ2040 poskytuje nezávislý měřicí systém sběru dat v reálném čase s jejich přímou analýzou.

Připojení vstupů:
Záznamník dat OM-SQ2040-2F16 má dva A/D převodníky (analog/digital) s lepší flexibilitou v ukládání dat než u modelu OM-SQ2020-1F8. První převodník odpovídá vstupům bloků A, B, C a D a druhý převodník odpovídá vstupům bloků G, H, J a K. Každý připojovací blok akceptuje až dva diferenciální vstupy nebo až 4 jednoduché vstupy (na jednom bloku nelze kombinovat jednoduché vstupy se vstupy diferenciálními). Záznamník dat OM-SQ2040-4F16 má čtyři převodníky A/D, které převyšují flexibilitu ukládání dat modelů OM-SQ2020 a OM-SQ2040. První převodník odpovídá vstupům na blocích A a B, druhý odpovídá vstupům na blocích C a D, třetí odpovídá vstupům na blocích G a H a čtvrtý odpovídá vstupům na blocích J a K. Ke každému připojovacímu bloku lze připojit až 2 diferenciální nebo až 4 jednoduché vstupy (na jednom bloku nelze kombinovat jednoduché vstupy se vstupy diferenciálními).

Souběžné vzorkování
Série OM-SQ2040 používá mnohonásobných analogočíslicových převodů, umožňujících správné souběžné vzorkování a ukládání dat. To umožňuje uživateli aby si jeden kanál nastavil na rychlost ukládání 100 Hz (20 Hz na modelu OM-SQ2020-1F8) zatímco na ostatních kanálech zůstávají jiné rychlosti vzorkování. Tímto je série OM-SQ2040 ideální pro měření dynamických parametrů, měnících se různou rychlostí např. jako u teploty a tlaku.

Komunikace:
Rozhraní Ethernet, seriové porty USB a RS-232 jsou vestavěny. Tím je umožněno jednoduché spojení buď na PC síť na základě TCP/IP, bezdrátové spojení s PC nebo k modemu GSM pro dálkové stažení dat. Tato flexibilita dovoluje jak nelokální přístup k informacím tak i integraci celého systému serie OM-SQ2040 do komplexních a kritických aplikací.

Mnohonásobné konfigurace uchovávané v paměti záznamníku
Až šest nastavení záznamu dat (typ kanálu, název, rychlost ukládání, spouštění atd.) spolu s aktuální sestavou lze uchovávat ve vnitřní paměti záznamníku. Další nastavení sestav se mohou také uložit do vnější paměťové karty MMC/SD. Operátor tak může rychle a snadno přepínat mezi konfiguracemi ukládání aniž by k tomu potřeboval počítač.

Obsáhlý konfigurační software
Software OM-SQ-SOFT (dodávaný se záznamníky dat série OM-SQ2040) umožní nastavení k ukládání dat, stahování dat a export dat, přičemž se poskytuje uživateli plná kontrola nad OM-SQ2040. Doplňkově volitelný software OM-SQ-SOFT-PLUS poskytuje uživateli přístup k mnoha pokročilým datovým analýzám, archivaci dat a přenosům dat. Tento doplňkový software OM-SQ-SOFT-PLUS vám umožní snadnou a rychlou analýzu dat, z vašeho záznamníku  OM-SQ2040 a to způsobem známého rozhraní windows explorer. Data se mohou zobrazovat automaticky ve dvou rozdílně cejchovaných osách Y. To je zvláště užitečné při zobrazování široce se měnících dat z různých snímačů do jednoho grafu. Můžete také zvětšit měřítko (zoom) v oblastech, které vás zajímají, použít kurzor k vyjmutí určitých dat v časech a dnech, dostat statistický součet dat, nastavit prahové hodnoty pro horní a spodní poplach a použitím kalkulačních funkcí můžete vytvořit nové virtuální kanály z kanálů již existujících.

Software OM-SQ-SOFT-PLUS také začleňuje přístupnost vytváření reportů, jenž vám dovoluje vytvářet šablony zákaznických reportů sestávajících z titulní stránky s popisným textem, nadpisů (záhlaví) a zápatí, grafů, tabulek s daty, se statistickými informacem a informacemi o nastavení záznamníku dat. Šablony mohou být nastaveny dle jakýchkoliv těchto kombinací a ušetří vám čas při přípravě podobné prezentace dat.

SPECIFIKACE:

Analogové vstupy
Přesnost: viz tabulka v souboru PDF
Potlačení souhlasného rušení: 100 dB
Vstupní impedance: > 1M Ohm
Linearita: 0,015%
Potlačení sériového rušení linky: 50/60 Hz 100 dB
Připojování analogových vstupů: odnímatelný blok šroubovacích svorek

Převod analog digitální
Typ: sigma-delta
Rozlišení: 24 bitů
Rychlost vzorkování: do 10, 20* nebo 100* čtených údajů za sekundu na jeden A/D převodník
* s vypnutým potlačením sítě
Poplachové výstupy
4 x rozpojený kanál FET (18 V; 0,1 A)
Digitální přípoje vst./výst.: konektor DB25F
Vypočítávané kanály: do 16 virtuálních kanálů odvozovaných od fyzických vstupních kanálů
Rozlišení na 6 platných digitů
Programování/nastavení ukládání
Software OM-SQ-SOFT nebo OM-SQ-SOFT-PLUS; software je kompatibilní s Windows 7/8/8.1 (32-bit a 64-bit)
Komunikace
Standard: RS-232 (automatická rychlost přenosu volitelná až do 115200 baud)
Ethernet 10/100 báze TCP/IP kompatibilní USB 1.1 a 2.0
Vnější doplňková výbava: modemy GSM, WIFI a PSTN
Napájení:
vnitřní: 6 "AA" alkalinových baterií (obsaženy v dodávce); vnější 10 až 18 Vss s ochranou proti obrácené polaritě a překročení jmenovitého napětí
Spotřeba při 9V
režim spánku: 600 µA; Ukládání dat: 40 až 130 mA
Displej a klávesnice:
dvouřádkový x 20 znaků LCD; s indikací stavu baterie a vnějšího napájení; tlačítka s blokováním.
Vedení při:
blokování/odblokování/přerušení/pokračování/měření nebo poplachu na kterémkoliv kanále; výběru až z 6 x předešle uložených nastavení;statutu/diagnostice/paměti/ čase a datu; stažení do MMC/SD.
Pracovní prostředí:
teplota: -30 až 65°C
vlhkost: 90% při 40°C, nekondenzující

Souhrnná specifikace:
Napájení pro vnější zařízení:
stabilizovaných 5 Vss při 50 mA nebo napájení záznamníku dat při 100 mA
Čas a datum: "vestavěné" tři formáty hodin
Cejchování datových údajů: zobrazuje čtené hodnoty v preferovaných fyzikálních jednotkách
Vnitřní paměť: 16 MB (až do 1,8 milionu údajů)
Vnější paměť: až do 1 GB - odnímatelná MMC/SD
(pouze pro přenos obsahu vnitřní paměti a uložení nastavení)
Rozměry: 175 v x 235 š x 95 mm h
Hmotnost: přibližně 1,2 kg
Materiál krytu: ABS
Režim paměti (pouze vnitřní): stop když je plná nebo se začne přepisovat


 Číslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 OM-SQ2040-2F16    97,970.00 Kč   přenosný dataloger s 2x rychlým kanálem
 OM-SQ2040-4F16    110,880.00 Kč   přenosný dataloger s 4x rychlým kanálem
 OM-SQ-NET-ADAP    12,760.00 Kč   převodní kit serial/ethernet
 OM-SQ-GSM-KIT    20,640.00 Kč   GSM modem
 OM-SQ-RF-ADAP    20,160.00 Kč   bezdrátový síťový adaptér
 OM-SQ-UNIV-ADAP    3,060.00 Kč   iniverzální napájecí pack
 OM-SQ-CS    1,550.00 Kč   náhradní balení shunt rezistorů (4ks)
 OM-SQ-SER-CABLE    1,090.00 Kč   sériový komunikační kabel
 OM-SQ-USB-CABLE    420.00 Kč   USB komunikační kabel
 OM-SQ-TB3    200.00 Kč   náhradní svorkovnice 3 cestná
 OM-SQ-TB4    230.00 Kč   náhradní svorkovnice 4 cestná
 OM-SQ-TB6    450.00 Kč   náhradní svorkovnice 6 cestná
 OM-SQ-SOFT-PLUS    13,390.00 Kč   software OM-SQ-SOFT-PLUS
 OM-SQ-SOFT-PLUS-LIC    23,940.00 Kč   software OM-SQ-SOFT-PLUS včetně multilicence
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny přímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddělení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: dataloger je možné objednat s kalibracičním certifikátem

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF
 Manuály
   Stáhnout  OM-SQ2020/2040 Series - Portable Data Logger