OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI a OM-USB-5201
8-kanálové USB moduly sběru dat se vstupem termočlánek/napětí

OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI a OM-USB-5201 : 8-kanálové USB moduly sběru dat se vstupem termočlánek/napětí
Klikněte zde pro větší obrázek.

10,770.00  Kč *
     OM-USB-TC

  OM-USB-TC a OM-USB-5201 mají 8 termočlánkových vstupů
  OM-USB-TC-AI má 4 termočlánkové vstupy a čtyři analogové napěťové vstupy
  OM-USB-5201 má schopnost ukládání dat (kompaktní flash)
  24-bitové rozlišení
  Programovatelný software pro termočlánky typu J, K, T, E, R, S, B, N
  Vestavěná kompenzace studených konců a zjištění přerušeného termočlánku
  Osm digitálních vtupů/výstupů
  Není vyžadován vnější napájecí zdroj (kromě OM-USB-5201)

OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI a OM-USB-5201 jsou USB 2.0 plnorychlostní vstupní moduly sběru dat pro termočlánky (plně kompatibilní jak s portem USB 1.1 tak i sUSB 2.0). Jsou to samostatné zástrčkové přehrávací moduly, napájené přímo z kabelu USB (kabel je součástí dodávky). Vnější napájecí zdroj není požadován (kromě OM-USB-5201, který musí mít síťový adaptér). Všechny doplňky konfigurace jsou programovatelné a moduly se pomocí software plně kalibrují.

OM-USB-TC a OM-USB-5201 poskytují osm diferenciálních termočlánkových vstupů a mají vestavěné dva snímače teploty studených konců termočlánků pro automatickou kompenzaci údajů z termočlánků. OM-USB-TC-AI poskytuje osm analogových vstupních kanálů, které jsou nastaveny jako čtyři diferenciální teplotní vstupy a čtyři diferenciální nebo jednoduché napěťové vstupy. Modul má jeden snímač teploty pro automatickou kompenzaci studených konců pro termočlánkové údaje. Vstupy pro termočlánky jsou softwarem programovatelné pro typy J, K, T, T, E, R, S, B a N. Detekce přerušení termočlánku vám umožňuje zjistit jeho přerušení. Vestavěný mikroprocesor automaticky linearizuje měřená termočlánková data. Napěťové vstupy (pouze OM-USB-TC-AI) jsou softwarem programovatelné pro rozsahy ±10V, ±5V, ±2,5V a ±1,25V. Osm nezávislých s TTL kompatibilních digitálních vst./ výst.(I/O) kanálů je poskytnuto ke komunikaci na úrovni TTL logiky s vnějšími přístroji a ke generování poplachů. Pomocí software lze digitální I/O kanály programovat pro vstupy a výstupy.

OM-USB-5201 se vyznačuje nezávislými teplotními poplachy. Každý poplach ovládá přidružený digitální I/O kanál jako poplachový výstup. Vstupem pro každý poplach je kterýkoliv z teplotních vstupních kanálů. Výstup každého poplachu lze softwarem konfigurovat jako aktivní horní nebo spodní. Limitní podmínku teploty pro aktivaci každého poplachu lze uživatelsky programovat. Je-li nějaký poplach aktivován, je přidružený digitální I/O kanál přepnut na výstupní stav. OM-USB-5201 má také schopnost ukládat data. Měřené hodnoty se mohou uložit na standardní CompactFlash paměťovou kartu (512 MB flash karta je zahrnuta v dodávce s OM-USB-5201). Ukládání dat lze provádět pouze když je OM-USB-5201 odpojen od počítače. Pro ukládání dat je tedy potřebný dodaný stř. napájecí adaptér. Uživatelem naprogramovaná nastavení v režimu ukládání dat zahrnují interval vzorkování a start režimu ukládání (zap. napájení nebo při určitém údaji a času).

Moduly OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI a OM-USB-5201 jsou dodávány s efektní sadou software, včetně nového plně hodnotného TracerDAQ®, s ukládáním mimo datový box, prohlížením a aplikací analýzy dat; Universal LibraryTM; ULx pro NI LabVIEW ( ucelená knihovna VIs a příklady programů kompatibilních s LabVIEW verzí 8.2.1 a pozdějšími); a InstaCalTM instalací, kalibrací a testovací utility-výkonným software řešeními pro programátory a stejně tak pro neprogramátory. Tyto moduly pracují pod Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8 (32-bit nebo 64 bit) operačními systémy. Moduly sběru dat OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI a OM-USB-5201 jsou dodávány se software TracerDAQ jenž je souborem čtyř virtuálních přístrojových aplikací využívané pro grafické displeje, ukládání vstupních dat a generování výstupních signálů:

Registrační pás - hodnoty uložené a v grafech, získávané z analogových vstupů, digitálních vstupů, teplotních vstupů a čítačových vstupů
Osciloskop - zobrazuje hodnoty získávané z analogových vstupů
Generátor funkcí - generuje časové (tvarové) průběhy signálů pro analogové výstupy
Pulzní generátor - generuje časové průběhy pro čítačové výstupy
TracerDAQ PRO je zdokonalená verze programu Tracer DAQ. Porovnání některých vlastností obsažených v TracerDAQ versus TracerDAQ PRO je ukázáno níže.

Specifikace:

Převodník A/D
OM-USB-TC a OM-USB-5201: čtyři duální 24-bitové sigma-delta A/D převodníky
OM-USB-TC-AI: duální 24-bitový sigma-delta A/D převodníky
Galvanické oddělení vst./výst.: 500 Vss minimálně, mezi procesními přípoji a rozhraním USB
Počet kanálů:
OM-USB-TC a OM-USB-5201: 8 diferenciálních termočlánkových vstupů
OM-USB-TC-AI: 4 diferenciální termočlánkové vstupy a 4 diferenciální nebo jednoduché napěťové vstupy
Max. vstupní napětí: termočlánkové vstupy; ±25V (při zapnutém napájení), ±40V (při vypnutém napájení): napěťové vstupy; ±25V (při zapnutém napájení), ±15V(při vypnutém napájení)
Vstupní impedance: termočlánkové vstupy; 5 GOhmů (při zap. napájení), 1MOhm (při vypnutém napájení): napěťové vstupy; 10 GOhmů (při zap. napájení), 2,49 kOhmů (při vyp. napájení)
Vstupní svodový proud: termočlánkové vstupy; 105 nA max. (povolen při detekci přerušeného termočlánku), 30 nA max. (blokován při detekci přerušeného termočlánku): napěťové vstupy; ± 1,5 nA typicky, ±25 nA maximálně.

Maximální pracovní napětí
(napěťové vstupy u OM-USB-TC-AI): ±10,25V max. (vstupní signál + souhl. napětí)
Potlačení souhlasného napětí: termočlánkové vstupy, 110 dB minimálně; napěťový režim, 83 dB minimálně
Doba náběhu přístroje: 30 minut maximálně
Detekce-zjišťování přerušeného termočlánku: je povoleno atomaticky když je kanál nastaven (konfigurován) pro termočlánkový snímač
Přesnost snímače teploty studených konců pro aut. teplotní kompenzaci: ±0,25°C typicky, ±0,5°C maximálné (15 až 35°C); -1,0 až 0,75°C maximálně (0 až 70°C)

Kalibrace (cejchování) analogového vstupu
Doporučená doba náběhu zařízení: 30 minut maximálně
Kalibrace: firmware kalibrace (implementována do hardware)
Interval kalibrace: 1 rok
Referenční napětí: +10,000V, ±5 mV maximálně; aktuální měřené hodnoty uložené v EEPROM
Vliv okolní teploty: 5 ppm/°C maximálně
Dlouhodobá stabilita: 30 ppm/1000 hodin

Digitální vstupy/výstupy (I/O)
Počet digitálních kanálů I/O: 8
Typ: CMOS
Konfigurace: každý DIO bit lze nezávisle nastavit pro vstup nebo výstup; reset napájení je vstupní režim
Konfigurace zatěžovacích odporů: továrně přednastaveno: všechny piny připojeny na 5V přes odpory 47 kOhmů. Možné je také připojení na zem.
Rychlost přenosu u digitálních I/O (dáno software):
Digitální vstup: snímá 50 portů nebo jednotlivých bitů za sekundu (typicky)
Digitální výstup: zapisuje 100 portů nebo jednotlivých bitů za sekundu (typicky)
Horní úroveň vstup. napětí (logická jednička): 2,0V minimálně, 5,5V absolutní maximum
Spodní úroveň vstup. napětí (logická nula): 0,8V minimálně, -0,5V absolutní minimum
Horní úroveň výstup. napětí: 0,7V maximálně, (IOL= 2,5 mA)
Spodní úroveň výstup. napětí: 3,8V minimálně (IOH= -2,5 mA)

ČÍTAČ
(pouze OM-USB-TC-AI)
Počet kanálů: 1
Rozlišení: 32 bitů
Typ čítače: čítač událostí
Typ vstupu: TTL logika, spínaná náběžnou hranou
Rychlosti čtení/záznamu čítače (dáno softwarem, závislé na systému):
33 až 1000 čtení/záznamů za sekundu
Hystereze Schmittova klopného obvodu: 20 až 100 mV
Vstupní svodový proud: ±1,0 µA typicky
Vstupní frekvence: 1 MHz maximálně
Největší šířka impulzu: 500 nanosekund minimálně
Nejmenší šířka impulzu: 500 nanosekund minimálně
Horní úroveň vstupního napětí: 4,0V minimálně, 5,5V absolutně maximální
Spodní úroveň vstupního napětí: 1,0V maximálně, -0,5V absolutně minimální

Ukládání dat
(pouze OM-USB-5201)
Typ paměťové karty: karta Compact Flash 512 MB zahrnuta v dodávce; ukládání dat po přibližně 60 dnů ze všech kanálů při rychlosti 2 vzorky/sekundu nebo 150 dnů, když ukládá pouze 1 kanál při rychlosti 2 vzorky/sekundu
Rychlost ukládání: 1 sekunda až 232 sekund (1 sekundové intervaly)
Způsoby startu ukládání dat: při zapnutí napájení, po stisknutí tlačítka nebo v určené datum/čas (uživatelem programovatelné)
Způsob zastavení ukládání dat: stisknutím tlačítka

Obecně
Paměť: EEPROM
Mikrořadič: dva vysoce výkonné 8-bitové RISC mikrořadiče
Napájecí napětí (dodávané portem USB): 4,75V minimálně až 5,25V maximálně
Napájecí proud (z portu USB): <100 mA typicky ( průměrováno dle USB); 270 mA typicky pro trvalé napájení s konfigurovanými všemi vstupy pro blokovaný režim(500 mA pro OM-USB-5201)
Uživatelský 5V rozsah výstupního napětí (připojen k nezávisle napájenému rozbočovači):
OM-USB-TC/OM-USB-5201; 10 mA maximálně
OM-USB-TC-AI; 5 mA maximálně
Dosažitelná izolace: 500 Vss minimálně, měřicí systém vůči počítači
Typ zařízení USB: USB 2.0 (plně rychlostní)
Kompatibilita zařízení: USB 1.1, USB 2:0
Délka kabelu USB: 3 metry
Rozměry: 127 d x 89 š x 36 mm v
Připojení vstupů: blok šroubovacích svorek (pro vodiče průměru 0,25 až 1 mm)
Pracovní teplota: 0 až 50°C, 0 až 90% rel. vlhkosti nekondenzující
Skladovací teplota: -40 až 85°C
Hmotnost:
OM-USB-TC a OM-USB-TC-AI: 182 gramů
OM-USB-5201: 227 gramů


 Číslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 OM-USB-TC    10,770.00 Kč   8-kanálový USB modul sběru dat s termočlánkovým vstupem
 OM-USB-TC-AI    17,970.00 Kč   USB modul sběru dat s 4-kanálovým termočlánkovým vstupem a 4-kanálovým napěťovým vstupem
 OM-USB-5201    20,670.00 Kč   8-kanálový USB modul sběru dat s termočlánkovým vstupem a možností záznamu dat (dataloger)
 SWD-TRACERDAQ-PRO    6,600.00 Kč   Software TracerDAQ Pro
 OM-USB-5200-ADAPTOR    930.00 Kč   Náhradní 100/240 Vac, 50/60Hz napájecí síťový adaptér
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny přímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddělení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: všechny modely jsou dodávány s 2m dlouhým USB kabelem, softwarem a originální uživatelskou příručkou. OM-USB-5201 obsahuje navíc AC napájecí adaptér a 512MB paměťovou kartu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF
 Manuály
   Stáhnout  OM-USB-TC - 8 Channel TC Input USB Module
   Stáhnout  OM-USB-TC-AI - 8 Channel TC/Voltage Input USB Module
   Stáhnout  OM-USB-5201 - 8 Channel TC Input USB Module/Data Logger
 Software
   Stáhnout OMB-DAQ-2416 and OM-USB Software and Labview drivers