OMB-DAQ-2416
Multifunkční I/O USB moduly sběru dat s vysokým výkonem

OMB-DAQ-2416 : Multifunkční I/O USB moduly sběru dat s vysokým výkonem
Klikněte zde pro větší obrázek.

35,280.00  Kč *
     OMB-DAQ-2416

  16 diferenciálních nebo 32 jednoduchých analogových vstupů s rozšířením až na 32 diferenciálních nebo 64 jednoduchých
  rozlišení 24 bit
  Vstupy pro termočlánek nebo napětí
  Devět softwarově volitelných rozsahů +-20V, +-10V, +-5V, +-2.5V, +-1.25V, +-0.625V, +-0.312V, +-0.156V a +-0.078V
  Analogové vstupy lze konfigurovat pro termočlánky (až do 16 diferenciálních vstupů)
  1000 vzorků/sekundu souhrnem
  Vestavěná kompenzace teploty studených konců a detekce rozpojení termočlánku
  Osm obvodů vysokoúrovňových digitálních vstupů/výstupů
  Dva 32-bitové čítače
  500V galvanické oddělení mezi signály I/O a počítačem
  OMB-DAQ-2416-4AO zahrnuje také 4 analogové výstupy

OMB-DAQ-2416-4AO jsou velmi přesné, multifunkční měřicí a řídicí moduly pro sběrnici USB. Tyto moduly jsou 24-bitová analogová vstupní zařízení pro napětí nebo teplotu, s osmi digitálními I/O (vst./výst.) obvody a dvěma čítači. Navíc k těmto uvedeným vlastnostem má OMB-DAQ-2416-4AO také čtyři analogové výstupní kanály s 16-bitovým rozlišením, +-10 rozsahem a rychlosti zpracování 1000 Hz.

Rozšíření systému

S dodatečným rozšiřujícím modulem analogových vstupů OMB-AI-EXP32 lze jejich počet zdvojnásobit z 16 diferenciálních / 32 jednoduchých vstupů na 32 diferenciálních / 64 jednoduchých vstupů. Modul rozšíření také poskytuje dodatečných 16 kanálů DIO (digit. vst./výst.), takže je celkový počet párových kanálů 24. Všechny vlastnosti modulu OMB-DAQ-2416 jsou zachovány i při připojení OMB-AI-EXP32 včetně schopnosti připojení termočlánků ke kterémukoli vstupnímu kanálu s kompenzací teploty studených konců a detekcí rozpojení termočlánku. Modul OMB-AI-EXP32 může být připojen zástrčkou přímo k modulu serie OMB-DAQ-2416. Balení OMB-DAQ-2416 a OMB-AI-EXP32 zajišťuje snadné použití v různých aplikacích. Oddělitelné šroubovací svorky usnadňují připojení nebo odstranění bez připojování vodičů. Moduly lze snadno montovat na DIN lištu pro skříňové provedení.

Software

Zásilka modulů OMB-DAQ-2416 obsahuje skvělý balík software včetně nového TracerDAQ v plné verzi, ukládání dat, zobrazování a analýzy; univerzální knihovny; a InstaCal instalace, kalibrace, testovací utility - výkonný software řešení jak pro programátory tak i pro neprogramátory. Moduly serie OMB-DAQ-2416 pracují pod 32 bitovým operačním systémem Microsoft Windows 2000/XP/Vista. Moduly sběru dat serie OMB-DAQ-2416 jsou dodávány se software TracerDAQ, což je sestava čtyř aplikačních virtuálních nástrojů používaných pro grafiku displeje, ukládání vstupních dat a generování výstupních signálů:

Strip Chart - ukládá a zobrazuje údaje získané z analogových vstupů, digitálních vstupů, teplotních vstupů a čitačů.
Oscilloscope - zobrazuje údaje získané z analogových vstupů.
Function Generator - generuje průběhy funkcí pro analogové výstupy.
Rate Generator - generuje průběhy funkcí pro čitačové výstupy

Tracer DAQ PRO je vyšší verze TracerDAQ. Porovnání některých vlastností Tracer DAQ versus Tracer DAQ PRO je uvedeno níže

Specifikace

A/D převodník
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO)
Typ A/D převodníku: 24 bitový sigma delta
Rychlost A/D převodu: 3750 vzorků/sekundu (S/s), 2000 S/s, 1000 S/s, 500 S/s, 100 S/s, 60 S/s, 50 S/s, 25 S/s, 10 S/s, 5 S/s, 2.5 S/s.

A/D rychlost přístupu do paměti hostpočítače

Izolace vstupu: 500 Vss min mezi procesním zapojením a USB interface
Potlačení rušení: termočlánkový režim 110 dB; napěťový režim 90 dB

Analogové vstupy

(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO, OMB-AI-EXP32)

Počet kanálů: 16 diferenciálních/ 32 jednoduchých (termočlánky vyžadují diferenciální režim) na OMB-DAQ-2416 nebo OMB-DAQ-2416-4AO. Rozšiřující modul OMB-AI-EXP32 je kanálový multiplexer přidávající dodatečných 16 diferenciálních/32 jednoduchých kanálů.
Maximální vstupní napětí: +-30 V (při zap. napájení), +-10 V (při vyp. napájení)
Vstupní impedance: 2 GOhmy (při zap. napájení), 390 Ohmů (při vyp. napájení)
Svodový proud vstupu: +-10.6 nA (OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO); +-20 nA (OMB-AI-EXP32); +-1uA max. pro vst. napětí > +-30 V
Vstupní kapacita: 590 pF
Mezikanálový útlum: 100 dB mezi sousedícími kanály
Řada kanálového zesílení: až 64 hodnot, software konfigurovatelný kanál a rozsah.
Doba náběhu: 45 minut max. (OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO); 15 minut max (OMB-AI-EXP32)
Detekce rozpojeného (přerušeného) termočlánku: automaticky povolena jakmile je kanál konfigurován pro termočlánkový snímač.
Přesnost kompenzace teploty studených konců: +-0.15°C typicky (15 až 35 °C); +-0.5 °C max (0 až 55 °C)

Analogový výstup
(pouze OMB-DAQ-2416-4AO)

Počet kanálů: 4
Rozlišení: 16 bitů
Rozsah: +-10 Vss
Absolutní přesnost: +-16.0 LSB
Relativní přesnost: +-4.0 LSB
Diferenciální nelinearita: +-0.25 LSB typicky; +-1 LSB max; LSB= nejméně významný bit
Proud: +-3.5 mA max
Zapnutí napájení a reset stav: rozsah vynulován, 0 V +-50mV
Rušení: 30 uV
Doba nastavení: 45 usek
Nezpracovatelná rychlost: 1.0 V/usek
Průchodnost: jednoduchý kanál 1000 vzorků/sekunda (max. systém. závislost); násobek kanálů 1000 vzorků/sekunda děleno počtem kanálů (max. systém. závislost)

Digitální vstupy
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO, OMB-AI-EXP32)

Počet digitálních vst./výst.
Kanály: 8 (OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO); 16 (OMB-AI-EXP32)
Konfigurace: každý DIO bit může být nezávisle čten z (DIN) nebo zapsán do (DOUT). DIN bity mohou být čteny v libovolném čase je-li DOUT aktivní nebo v třetím stavu (třístavová logika).
Napěťový rozsah: 0 až 15 Vss
Typ: CMOS (Schmittův klopný obvod)
Charakteristika: 47 kOhm předřadný odpor/odporový dělič 27 kOhm
Maximální rozsah vstupního napětí: 0 až 20 Vss max (napájení zap./vyp. relativně k digitální zemi).
Pull-up/Pull-Down (předřadný odpor/dělič) konfigurace: všechny piny přes individuální odpory 47 kOhm na 5 V (nastaveno výrobcem); dělič je k dispozici při vyjmutí vnitřních propojek.
Přenosová rychlost (měřeno software): typicky 500 portů nebo bitů za sekundu
Vstupní horní log. úroveň: 1.3 V min., 2.2 V max.
Vstupní spodní log. úroveň: 1.5 V max., 0.6 V min
Hystereze Schmittova klopného obvodu: 0.4 V min., 1.2 V max.

Digitální výstupy
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO, OMB-AI-EXP32)

Počet digitálních vstup/výst. kanálů: 8 (OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO); 16 (OMB-AI-EXP32)
Konfigurace: každý DIO bit může být čten nezávisle z (DIN) nebo zapsán do (DOUT). Bity DIN lze číst v libovolném čase kdy je DOUT aktivní nebo v třetím stavu.
Charakteristika: 47 kOhm předřadný odpor, DMOS tranzistor s otevřeným kanálem.
Pull-up konfigurace: všechny piny připojují individuální 47 kOhm odpory na 5 V (nastaveno výrobcem)
Přenosová rychlost (měřeno software): záznam 500 portů nebo jednotlivých bitů za sekundu typicky.
Rozsah výstupního napětí: 0 až 5 V (bez externího předřadného odporu, interně přednastaveno 47 kOhm na 5V); 0 až 15V max.
Kanál přerušení napájení: 50 V min
Proud ve stavu vypnutí: 0.1 uA
Odběr proudu: 150 mA trvale přes výstupní pin, 150 mA max trvale pro všech osm kanálů
DMOS tranzistor odpor v propustném stavu: 4 Ohmy

Čítače
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO)

Počet kanálů: 2
Rozlišení: 32 bitů
Typ čítače: čítač událostí
Typ vstupu: Schmittův klopný obvod spouštěný nástupní hranou
Čítač rychlostí čtení/záznamů (měřeno software): 500 čtení/záznamů za sekundu (systémově závislé)
Charakteristika vstupu: 562 kOhm předřadný odpor na 5V, 10 kOhm seriový odpor
Rozsah vstupního napětí: +-15Vmax
Rozsah max. vstupního napětí: +-20V max (napájení zap./vyp.)
Horní úroveň vstupu: 1.3V min, 2.2V max.
Spodní úroveň vstupu: 1.5V max, 0.6V min
Hystereze Schmittova klopného obvodu: 0.4V min, 1.2V max
Vstupní frekvenční pásmo (-3dB): 1 MHz
Vstupní kapacita: 25 pF
Vstupní svodový proud: +-120 nA
Vstupní frekvence: 1 MHz max
Šířka vysokého impulzu: 500 ns min
Šířka nízkého impulzu: 500 ns min

Všeobecně
OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO

Paměť: EEPROM
Mikroprocesor: jeden 8-bitový RISC s USB interface (neizolovaný); jeden velmi výkonný 16-bitový RISC pro měření (izolovaný)
Napájení: 5V +-5%, 340 mA napájecím zdrojem (OMB-DAQ-2416-ADAP), který je v dodávce
Uživatelské výstupní napětí: 5V, 10 mA max (na pinu 35)
Izolace: 500 Vss min mezi měřicím systémem a PC
Typ USB: USB 2.0 (plněrychlostní)
Přístrojová kompatibilita: USB 1.1, USB 2.0
Délka USB kabelu: 5m max
Rozměry: 245d x 145š a 50mm v
Vstupní přípoje: odnímatelná šroubovací svorkovnice pro vodiče průměru 1,29 až 0,25mm
Pracovní teplota: 0 až 50°C, 0 - 90% rel. vlhkost nekondenzující
Skladovací teplota: -40 až 85°C
Hmotnost: 463 gramů

Rozšiřující modul OMB-AI-EXP32

Uživatelské výstupní napětí: +5V, 10mA max dostupné na pinu 19
Rozměry: 245d x 146š x 50mm v
Vstupní přípoje: odnímatelná šroubovací svorkovnice pro vodiče průměru 1,29 až 0,25mm
Pracovní teplota: 0 až 50°C, 0 až 90% rel. vlhkost nekondenzující
Skladovací teplota: -40 až 85°C
Hmotnost: 400 gramů


 Číslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 OMB-DAQ-2416    35,280.00 Kč   Mnohofunkční vst./výst USB modul sběru dat
 OMB-DAQ-2416-4AO    41,740.00 Kč   Mnohofunkční vst./výst USB modul sběru dat se 4 analogovými výstupy
 OMB-AI-EXP32    20,950.00 Kč   Rozšiřující modul pro měření frekvence a digitální vst./výst.
 OMB-DAQ-2416-ADAP    970.00 Kč   Náhradní USA střídavý napájecí adaptér
 OMB-DAQ-2416-PL-AU    330.00 Kč   Náhradní australský střídavý napájecí adaptér
 OMB-DAQ-2416-PL-EU    330.00 Kč   Náhradní evropský střídavý napájecí adaptér
 OMB-DAQ-2416-PL-UK    330.00 Kč   Náhradní UK střídavý napájecí adaptér
 OMB-CA-179-1    1,260.00 Kč   Náhradní USB kabel 1m
 OMB-CA-179-3    1,930.00 Kč   Náhradní USB kabel 3m
 OMB-CA-179-5    2,240.00 Kč   Náhradní USB kabel 5m
 OMB-ACC-202    1,000.00 Kč   Souprava k uchycení na DIN lištu
 OMB-ACC-216    3,340.00 Kč   Náhradní souprava 6ks svorkovnic
 SWD-TRACERDAQ-PRO    7,090.00 Kč   TracerDAQ Pro software
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny přímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddělení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: Součásti dodávky je síťový zdroj, 2m USB kabel, sada mezinárodních adaptéru pro napájecí zdroj (Australian, European, UK), příručka rychlý start, software, a originální operátorský manuál na CD
 Příklad objednávky: (1) OMB-DAQ-2416-4AO Multifunkční I/O USB modul pro sběr dat s 4 analogovými výstupy = 41,740.00 Kč

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF
 Manuály
   Stáhnout  OMB-DAQ-2416 and OMB-USB Series - Software User's Guide
   Stáhnout  OMB-DAQ-2416 Series - General Guide to Signal Connections
   Stáhnout  OMB-DAQ-2416 Series Software - Univ Library Redistribution Guide