OME-PCI-1002L, OME-PCI-1002H
110 KHz 12 bitů, A/D karta PCI

OME-PCI-1002L, OME-PCI-1002H : 110 KHz 12 bitů, A/D karta PCI
Klikněte zde pro větší obrázek.

13,390.00  Kč *
     OME-PCI-1002H

  sběrnice PCI
  12 bitový, 110 kHz A/D převodník
  32 SE / 16 diferenčních vstupů
  vzorkovací rychlost 110 000 vzorků/s: OME-PCI-1002L 110 000 vzorků/s, OME-PCI-1002H 40 000 vzorků/s (v jednokanálovém i multikanálovém režimu)
  3 typy externích přerušení
  16 binárních vstupů/výstupů
  OME-PCI-1002H: Programovatelné zesílení:1,10,100,1000
  OME-PCI-1002L: Programovatelné zesílení:1, 2, 4, 8
  poloviční velikost
  včetně softwarového balíku

A/D karty OME-1002 série jsou určeny pro sběrnici PCI. Mohou zaznamenávat data rychlostí 110 kHz pod systémy DOS i Windows. Karty poskytuje 32 samostatných nebo 16 diferenciálních vstupů, 16 binárních vstupů a 16 binárních výstupů. Přípona –H označuje model s vysokým zesílením, -L model s nízkým zesílením. OME-PCI-1002 série poskytuje 3 flexibilní externí módy přerušení.

Software
Všechny karty jsou dodávány se standardním sofwarovým balíkem pro Windows 98/NT/2000/XP/Vista. Softwarový balík obsahuje DLL knihovny pro programování v C,C++ nebo v dalších vyšších programovacích jazycích a OCX prvky pro Visual Basic nebo ActiveX programování. V balíku jsou obsažený také ovladače pro LabView.

OME-PCI-1002 obsahuje 16 binárních vstupů a 16 binárních výstupů. OM-DB-8025 je svorkovnice pro připojení binárních vstupních/výstupních linek. OME-DB-16P je karta s izolovanými binárními vstupy a OME-DB-16R je reléová karta , která může být připojena k binárním vstupům/výstupům karty OME-PCI-1002.

Analog Input Screw Terminal Board
 
  Digital I/O Screw Terminal Board

 
  20 Pin Extender
Digital Input Board    Relay Output Board  

Specifikace:
Analogové vstupy
Kanály: OME-PCI-1002H, OME-PCI-1002L
32 samostatných/16 diferenciálních
Rozlišení: 12 bitů
Konverzní rychlost: max. 110 000 vzorků/s
Vstupní impedance: 10,000 M/6 pF
Přepěťová ochrana: +-35V
Přesnost: 0.01% z údaje, +-1bit
Linearita: +-1bit

Vstupní rozsahy pro OME-PCI-1002H (vysoké zesílení)

Zesílení Rozsah Vzorkovací rychlost
1 +/- 5V 40K/s
10 +/- 0,5V 40K/s
100 +/- 0,05V 10K/s
1000 +/- 0,005V 1K/s

Vstupní rozsahy pro OME-PCI-1002L (nízké zesílení)

Zesílení Rozsah Vzorkovací rychlost
1 +/- 5V 110K/s
2 +/- 2,5V 110K/s
4 +/- 1,25V 110K/s
8 +/- 0,625V 110K/s

Digitální vstupy/výstupy
Vstupy: 16 kanálů, úroveň TTL
Nízká úroveň: 0.8V max., 4mA
Vysoká úroveň: 2.0V min., -20 mikroA max.
Výstupy: 16 kanálů, úroveň TTL
Nízká úroveň: 0.5V max., 4mA max.
Vysoká úroveň: 2.7V min., -400 mikroA max.

Časovače, čítače
Interní: 16 bitový, 8 MHz vstup
Externí: 16 bitový, 8 MHz vstup
Nezávislý: 16 bitový, 8 MHz vstup

Provozní podmínky
Provozní teplota: 0 až 50°C
Skladovací teplota: -20 až 70°C
Relativní vlhkost: 0 až 90 % nekondenzující
Rozměry: 175 x 105 mm (délka x šířka)
Napájení: +5V@350mA max.


 Číslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 OME-PCI-1002H    13,390.00 Kč   40 000 vzorků/s, vysoké zesílení, 12 bitová karta analogových a binárních I/O
 OME-PCI-1002L    13,390.00 Kč   100 000 vzorků/s, vysoké zesílení, 12 bitová karta analogových a binárních I/O
 OME-DB-1825/1    3,500.00 Kč   Svorkovnice pro kanály analogové vstupy s kabelem 37 pin Canon délky 1 m
 OME-DB-1825/2    3,820.00 Kč   Svorkovnice pro kanály analogové vstupy s kabelem 37 pin Canon délky 2 m
 OME-DB-8025    2,560.00 Kč   Svorkovnice pro digitální I/O včetně dvou 20 pinových plochých kabelů délky 1 m
 OME-DB-16P    3,500.00 Kč   16 kanálová karta izolovaných digitálních vstupů včetně 20 pinového plochého kabelu délky 1 m
 OME-DB-16R    5,420.00 Kč   16 kanálová reléová karta včetně 20 pinového plochého kabelu délky 1 m
 OME-ADP-20/PCI    1,580.00 Kč   20 pinový rozšiřující modul (rozšiřuje dva 20 pinové ploché konektory digitálních I/O na desce do slotu PC, včetně dvou 20 pinových plochých kabelů délky 1 m)
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny přímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddělení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: OMEGACARESM rozšířený záruční program je platný pro všechny modely na této straně. Kontaktujte obchodní oddělení pro případné upřesnění udělení a platnosti. Každá karta OME-PCI-1002H a OME-PCI-1002L je dodávána s operátorským manuálem na CD-ROM a softwarovým balíkem.
 Příklad objednávky: (1) OME-PCI-1002H 110 000 vzorků/s, vysoké zesílení, karta 12 bitových analogových a binárních I/O = 13,390.00 Kč

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF